Ο νομοθέτης... προβλέπει συναίνεση για τον "Συμπαραστάτη του Δημότη".

Η πολιτική... προβλέπει ρήξεις και συγκρούσεις.

Μάταιος ο αγώνας για την στελέχωση της θέσης.

Εξαντλούνται οι Δημοτικές Αρχές σε ανώφελες ασκήσεις "επί χάρτου"!