Στις 16 Απριλίου θα ενεργοποιηθεί η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων του υπουργείου Οικονομικών.

Απόφαση του υπουργού Οικονομικών καθορίζει ως χρόνο έναρξης λειτουργίας των Οργανικών Μονάδων της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων του υπουργείου Οικονομικών, ως εξής:

-Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων (έδρα Αθήνα), στις 16.04.2012.

-Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων (έδρα Θεσσαλονίκη), στις 16.05.2012.

Σκοπός της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων είναι η άμεση διερεύνηση φαινομένων χρηματισμού - δωροδοκίας των υπαλλήλων του υπουργείου μετά από αυτόφωρη σύλληψη ή από συλλογή εμπεριστατωμένων - διακριβωμένων καταγγελιών.

Ακόμη, η εξέταση ιδιαίτερα σοβαρών υποθέσεων που έχουν, ως συνέπεια, σημαντική απώλεια εσόδων του κράτους, οι οποίες παραπέμπονται από την Οικονομική Επιθεώρηση στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων του υπουργείου Οικονομικών, καθώς και η διενέργεια στοχευμένων ελέγχων της περιουσιακής κατάστασης των υπαλλήλων του υπουργείου.