Οι κυρώσεις για τους ιδιοκτήτες ζώων που προκαλούν ζημιές σε αγροτικές εκτάσεις, εφόσον αυτοί ταυτοποιούνται απο την σήμανση των ζώων προβλέπονται απο το άρθρο σχετικού νόμου. Ο συγκεκριμένος νόμος άλλωστε είναι εκείνος που καθορίζει τις «Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις» .Αυτό ξεκαθάρισε στην απάντηση του προς τον Βουλευτή Ηρακλείου Φραγκίσκο Παρασύρη ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Ι. Δριβελέγκα τονίζοντας ότι όσον αφορά τον έλεγχο της αποίμενης βόσκησης και των προκαλουμένων αγροζημιών, αρμόδια είναι η Δασική Υπηρεσία.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος της Εξισωτικής Αποζημίωσης,δε δύναται να κριθούν δικαιούχοι του Προγράμματος της Εξισωτικής Αποζημίωσης τα πρόσωπα των παρακάτω περιπτώσεων:

Εκείνοι που δικαιούνται, οι ίδιοι ή μέλη των οικογενειών τους, που έχουν οικονομική σχέση με την εκμετάλλευση και με το πρόγραμμα, για ποινικά αδικήματα.

Όσοι έχουν κριθεί ένοχοι ή έχει ασκηθεί εναντίον τους ποινική δίωξη ή έχουν καταδικαστεί για όσο διάστημα διαρκεί η δίωξη και η καταδίκη.

Για το ζήτημα των βοσκοτόπων, στο πλαίσιο της υπό διαμόρφωση νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), οι άμεσες ενισχύσεις συνδέονται με τους βοσκότοπους. Δεδομένου ότι στην χώρα μας το μεγαλύτερο ποσοστό βοσκοτόπων χαρακτηρίζονται ως δασικές εκτάσεις, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης βρίσκεται ήδη σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος ώστε να καθοριστούν οι όροι βόσκησης ζώων σε αυτές.