Στα δύο μεγάλα έργα του ΕΣΠΑ στην Λ. Παπαναστασίου και στην Λ. Ούλαφ Πάλμε παρευρέθηκε σήμερα το πρωί ο Αντιδήμαρχος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Μελετών κ. Καμπανός Κωνσταντίνος, για να παρακολουθήσει από κοντά τις εργασίες που εκτελούνται καθώς και την ποιότητα της ασφαλτόστρωσης των δύο λεωφόρων.

Στην Λ. Ούλωφ Πάλμε ολοκληρώνεται σήμερα και το τελευταίο τμήμα (περίπου των 100 μέτρων) στο νοτιότερο άκρο προς την οδό Ακμαίωνος.

Με την ολοκλήρωση του ασφαλτικού δύνονται στην κυκλοφορία από αύριο τα ¾ του συνόλου του δρόμου της Λ. Ούλωφ Πάλμε (κατά προσέγγιση 1200 μέτρα από τα 1620).

Στην Λ. Παπαναστασίου ολοκληρώνεται σήμερα το δεύτερο τμήμα της με ασφαλτόστρωση περίπου 500 μ. από την οδό Ευμαθύου μέχρι και την οδό Παστρικάκη.

Τα παραπάνω έργα θα συνεχιστούν με ταχύτατους ρυθμούς κατά τις επόμενες ημέρες εντός των προθεσμιών των συμβατικών υποχρεώσεων των εργοληπτών.