Στον τουρισμό θα είναι αφιερωμένη ημερίδα που διοργανώνει ο Δήμος Χερσονήσου και που  θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 31 Μαρτίου  στο  Δημοτικό Κατάστημα Μαλίων.

Κεντρικό θέμα της ημερίδας «Η πρόταση του Δήμου Χερσονήσου για τη Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη στο Δήμο ».

Ο Δήμος Χερσονήσου, καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να αναβαθμιστεί και να προωθηθεί το τουριστικό προϊόν του και κατ’ επέκταση αυτό να αναδειχθεί σε μοχλό της νέας αναπτυξιακής πορείας που έχει ανάγκη η Κρήτη και όλη η Ελλάδα.

Η ημερίδα αυτή απευθύνεται σε όλους τους φορείς και τους ιδιώτες που εμπλέκονται με τον τουρισμό.

Στόχος της ημερίδας είναι όλοι οι εμπλεκόμενοι να έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για την πρόταση του Δήμου Χερσονήσου για τη Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη.

Η πρόταση αυτή  θέτει τους ειδικούς στόχους του Σχεδίου  Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου Χερσονήσου, οι οποίοι  θα υλοποιηθούν με συγκεκριμένες δράσεις και αφορούν 4 διαφορετικούς τομείς:  τον φυσικό, οικονομικό, κοινωνικο-πολιτισμικό και περιβαλλοντικό τομέα.

Καθοριστικό ρόλο  στην υλοποίηση των παραπάνω επιχειρησιακών στόχων  μπορεί να διαδραματίσει ο τρόπος προώθησης και προβολής του  τουριστικού προϊόντος.  Έτσι ο στρατηγικός σχεδιασμός περιγράφει και δράσεις που αφορούν  τον τομέα του business-marketing.

Θα παρουσιαστούν επίσης  καινοτόμες πρακτικές και δράσεις που εστιάζουν στην βελτίωση του τουριστικού και πολιτιστικού προϊόντος.  Μετά το τέλος των δύο θεματικών ενοτήτων, θα διεξαχθεί ένας πολύ εποικοδομητικός διάλογος με τους ειδικούς. Την ημερίδα θα χαιρετίσουν επίσημοι από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού καθώς και από τις Περιφερειακές και Τοπικές Αρχές.