Ένας 29χρονος Μαροκινός και ένας 23χρονος Παλαιστίνιος κατηγορούνται για δεκάδες κλοπές που έγιναν τα τελευταία χρόνια στα Χανιά.

Ειδικότερα σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του 29χρονου , ο οποίος κρατείται σε σωφρονιστικό κατάστημα για κλοπές, και του 23χρονου ο οποίος αναζητείται, καθώς μετά από αστυνομική έρευνα, αξιοποίηση και αξιολόγηση πληροφοριών από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Νέας Κυδωνίας, προέκυψε ότι οι ανωτέρω αλλοδαποί είχαν ενωθεί και από κοινού διέπραξαν κατά τα έτη 2009 και 2010, είκοσι τέσσερις (24) κλοπές – διαρρήξεις σε οικίες και καταστήματα στην ευρύτερη περιοχή των Χανίων και συγκεκριμένα:

1. Τη νύχτα της 18-10-2009, διέρρηξαν οικία υπηκόου Βουλγαρίας, στην Αγία Μαρίνα Χανίων και αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των χιλίων εξακοσίων (1.600) ευρώ.

2. Τη νύχτα της 09-11-2009, διέρρηξαν οικία ημεδαπού, στο Γεράνι Δήμου Πλατανιά και αφαίρεσαν ηλεκτρονικές συσκευές αξίας εννιακοσίων (900) ευρώ, και ατομικά είδη συνολικής αξίας εξακοσίων πενήντα (650) ευρώ.

3. Τη νύχτα της 12-11-2009, διέρρηξαν οικία ημεδαπού, στο Σταλό Χανίων και αφαίρεσαν τιμαλφή αξίας έξι χιλιάδων τετρακοσίων (6.400) ευρώ και ένα φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, αξίας χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ.

4. Τη νύχτα της 14-11-2009, διέρρηξαν κατάστημα (καπνοπωλείο) ημεδαπού, στον Πλατανιά Δήμου Πλατανιά και αφαίρεσαν προϊόντα καπνού, συνολικής αξίας χιλίων (1000) ευρώ.

5. Τη νύχτα της 20-11-2009, διέρρηξαν οικία ημεδαπού, στο Μακρύ Τοίχο Χανίων και αφαίρεσαν τιμαλφή συνολικής αξίας τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ.

6. Τη νύχτα της 13-12-2009, διέρρηξαν οικία ημεδαπού, στο Γαλατά Χανίων και αφαίρεσαν διάφορες ηλεκτρικές συσκευές και τιμαλφή συνολικής αξίας τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500) ευρώ και το χρηματικό ποσό των οκτακοσίων (800) ευρώ.
7. Το απόγευμα της 13-12-2009, διέρρηξαν οικία ημεδαπού, στο Γεράνι του Δήμου Πλατανιά και αφαίρεσαν τιμαλφή συνολικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ και το χρηματικό ποσό των χιλίων (1000) ευρώ.

8. Τη νύχτα της 24-12-2009, διέρρηξαν οικία υπηκόου Βουλγαρίας, στον Πύργο Ψηλονέρου Δήμου Πλατανιά, και αφαίρεσαν ατομικά είδη αξίας διακοσίων (200) ευρώ και το χρηματικό ποσό των διακοσίων (200) ευρώ.

9. Τη νύχτα της 24-12-2009, διέρρηξαν οικία ημεδαπού, στο Γεράνι Δήμου Πλατανιά και αφαίρεσαν ένα κινητό τηλέφωνο αξίας εκατό (100) ευρώ και το χρηματικό ποσό των διακοσίων (200) ευρώ.

10. Τη νύχτα της 24-12-2009, διέρρηξαν οικία υπηκόου Ρουμανίας, στο Γεράνι Δήμου Πλατανιά, και αφαίρεσαν τρία (3) κινητά τηλέφωνα, συνολικής αξίας επτακοσίων (700) ευρώ και το χρηματικό ποσό των εκατό (100) ευρώ.

11. Τη νύχτα της 26-12-2009, διέρρηξαν οικία ημεδαπής, στο Γαλατά Χανίων και αφαίρεσαν ηλεκτρονικές συσκευές και ατομικά είδη συνολικής αξίας τριών χιλιάδων εκατόν σαράντα (3.140) ευρώ και το χρηματικό ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ.

12. Τη νύχτα της 26-12-2009, διέρρηξαν οικία ημεδαπού, στο Γαλατά Χανίων, και αφαίρεσαν ηλεκτρονικές συσκευές συνολικής αξίας τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και το χρηματικό ποσό των εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

13. Κατά το χρονικό διάστημα από 29-12-2009 έως την 01-01-2010, διέρρηξαν ημεδαπού, στο Σταλό - Χανίων και αφαίρεσαν τιμαλφή συνολικής αξίας έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ.

14. Τη νύχτα της 12-02-2010, διέρρηξαν κατάστημα – καφετέρια ημεδαπού, στην Αγία Μαρίνα Χανίων και αφαίρεσαν μία τηλεόραση αξίας χιλίων (1000) ευρώ και από την ταμειακή μηχανή του καταστήματος το ποσό των διακοσίων 200 ευρώ.

15. Κατά το χρονικό διάστημα από 6-3-2010 έως 8-3-2010, διέρρηξαν κατάστημα – εστιατόριο στην Αγία Μαρίνα Χανίων, ιδιοκτησίας ημεδαπού και αφαίρεσαν μία τηλεόραση αξίας χιλίων (1000) ευρώ και από την ταμειακή μηχανή του καταστήματος το ποσόν των εκατό (100) ευρώ.

16. Τη νύχτα της 12-3-2010, διέρρηξαν την οικία ημεδαπού στο Σταλό Χανίων και αφαίρεσαν ηλεκτρονικά είδη και τιμαλφή συνολικής αξίας εξι χιλιάδων (6.000) ευρώ.

17. Τη νύχτα της 18-03-2010, διέρρηξαν οικία ημεδαπού, στο Πατελάρι Δήμου Πλατανιά και αφαίρεσαν ηλεκτρονικές συσκευές και τιμαλφή συνολικής αξίας τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.

18. Τη νύχτα της 25-04-2010, διέρρηξαν οικία ημεδαπού, στο Πατελάρι Δήμου Πλατανιά και αφαίρεσαν διάφορα τιμαλφή συνολικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.

19. Τη νύχτα της 25-4-2010, διέρρηξαν οικία ημεδαπής, στο Δαράτσο Χανίων και αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των επτά χιλιάδων εκατόν πενήντα (7.150) ευρώ, πέντε (5) επιταγές συνολικής ονομαστική αξίας είκοσι οκτώ χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα οκτώ (28.678) ευρώ και διάφορα προσωπικά αντικείμενα συνολικής αξίας εξακοσίων (600) ευρώ.

20. Τη νύχτα της 28/29-04-2010, διέρρηξαν οικία ημεδαπού, στο Σταλό Χανίων και αφαίρεσαν ένα χρηματοκιβώτιο που περιείχε χρηματικό ποσό των πέντε χιλιάδων πεντακοσίων (5.500) ευρώ, δύο (2) επιταγές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) ευρώ εκάστη, μία (1) συναλλαγματική αξίας εκατό τριάντα τριών (133) ευρώ και διάφορα τιμαλφή αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.

21. Τη νύχτα της 28-04-2010, διέρρηξαν οικία ημεδαπού, στο Σταλό-Χανίων και αφαίρεσαν τιμαλφή συνολικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.

22. Το απόγευμα της 08-05-2010, διέρρηξαν οικία ημεδαπού, στη Βλαχερωνίτισα του Δήμου Πλατανιά και αφαίρεσαν τιμαλφή συνολικής αξίας είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ.

23. Τη νύχτα της 28-4-2010, διέρρηξαν οικία ημεδαπής, στο Σταλό -Χανίων και αφαίρεσαν τιμαλφή συνολικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.

24. Τη νύχτα της 18-5-2010, διέρρηξαν οικία ημεδαπής, στο Γαλατά –Χανίων, χωρίς να αφαιρέσουν οτιδήποτε.

Προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Νέας Κυδωνίας.