Υπέρ των διατάξεων του σχεδίου νόμου για τον κανονισμό του ΙΚΑ που προβλέπουν ότι από το Μάιο θα είναι υποχρεωτική η καταβολή μέσω τραπεζών των ασφαλιστικών εισφορών, του φόρου μισθωτών υπηρεσιών και των μισθών των εργαζομένων που απασχολούν, τάσσονται έμποροι και μικροβιοτέχνες.

Ωστόσο με κοινή επιστολή τους προς το υπουργείο Εργασίας, ΕΣΕΕ και ΓΣΕΒΕΕ εκφράζουν την διαφωνία τους με την ταυτόχρονη καταβολή των μισθών μέσω του τραπεζικού συστήματος.

Όπως εξηγούν οι διοικήσεις των δύο Συνομοσπονδιών, λόγω και των ειδικών συνθηκών που κυριαρχούν στην οικονομία οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, σε ένα μεγάλο ποσοστό, άνω του 50%, δεν είναι έτοιμοι να εφαρμόσουν ένα τέτοιο καθολικό μέτρο, καθώς θα δυσχεράνει τη συνήθη πρακτική των τμηματικών καταβολών.

Παράλληλα, οι εργαζόμενοι αντιδρούν λόγω του φόβου για την αντιμετώπιση που θα έχουν οι μισθοί τους από τις τράπεζες, ιδιαίτερα σε περίπτωση οφειλών τους προς αυτές.

ΕΣΕΕ και ΓΣΕΒΕΕ κρίνουν ότι πρέπει να απαγορευθεί με αυστηρή διάταξη η δυνατότητα των τραπεζών για οποιονδήποτε λόγο να παρακρατούν χρήματα από τη μισθοδοσία, χωρίς τη συναίνεση του δικαιούχου.

Οι δύο οργανώσεις προτείνουν τη σταδιακή εφαρμογή του μέτρου (μισθοδοσίας) και συγκεκριμένα: για το 2012 να ισχύσει για τις επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 50 εργαζόμενους, για το 2013 για τις επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 30 εργαζόμενους και από το 2014, διαθέτοντας και την εμπειρία των προβλημάτων που δημιουργούνται από την οικονομική κατάσταση, και στις υπόλοιπες επιχειρήσεις.

Φυσικά η προαιρετική εφαρμογή από όλες τις επιχειρήσεις από το 2012 είναι αυτονόητη.