Σε τακτική συνεδρίαση του προχωρά αύριο Τετάρτη 4 Απριλίου  το  Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου στις 19:00΄ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Πολύκεντρο REX  στον 3ο όροφο στην  οδός Μ. Σφακιανάκη με τα παρακάτω  θέματα :

Θέματα Συνεδρίασης :

1.
Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου οικονομικού έτους 2012

2.
Συζήτηση για τα θέματα του Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου

3.
Διατύπωση απόψεων και προτάσεων επί της μελέτης «Φορέα Διαχείρισης Έργων Ύδρευσης Ηρακλείου και Αγίου Νικολάου από το φράγμα ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ

4.
Συζήτηση επί εγγράφου Δικηγορικού Συλλόγου Νομού Λασιθίου σχετικά με την συγχώνευση – κατάργηση του Ειρηνοδικείου Αγίου Νικολάου

5.
Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στη μετοχική σύνθεση της υπό σύστασης Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρίας του άρθρου 194 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) με την επωνυμία ΄΄Φορέας Τουριστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης΄΄

6.
Υποβολή πρότασης στην Τρίτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας ΄΄Ελλάδα – Κύπρος΄΄ 2007-2013 Άξονας 2 : Προστασία του περιβαλλοντικού και πολιτιστικού πλούτου για την τόνωση της διασυνοριακής ελκυστικότητας με τη συγχρηματοδότησης του ΕΤΠΑ, με τίτλο : ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΛΥΚΩΝ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

7.
Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση στοιχείων Αμιάντου από Γυμνάσιο Λύκειο Νεάπολης»

8.
Έγκριση της αριθμ. 1/2012 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας σχετικά με την κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές

9.
Έκφραση άποψης επί της μελέτης παράκαμψης Πλάκας

10.
Έγκριση φακέλων και καθορισμός τρόπου ανάθεσης των μελετών οικισμών του Δήμου

11.
Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Αγίου Νικολάου και Περιφέρειας Κρήτης προκειμένου να συνεχισθούν οι Πολεοδομικές Μελέτες των οικισμών του Δήμου

12.
Έγκριση της μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου Σηματοδοτήσεις – διαγραμμίσεις 2012

13.
Έγκριση μίσθωσης κατάλληλου ακινήτου για τη στέγαση Υπηρεσιών του Δήμου

14.
Συζήτηση επί εγγράφου κτηματικής Υπηρεσίας Λασιθίου σχετικά με την τοποθέτηση προκατασκευασμένης πλωτής εξέδρας στη θάλασσα, μπροστά από το ξενοδοχείο HAVANIA APTS, στην περιοχή Χαβάνια του Δήμου Αγίου Νικολάου

15.
Υπογραφή σύμβασης συνεργασίας με την ECOELASTIKA A.E. για την παραλαβή ποσότητας μεταχειρισμένων ελαστικών

16.
Τροποποίηση της αριθμ. 193/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά τη Λύση της Κοινωφελούς Επιχείρησης Αγίου Νικολάου (ΚΕΔΑΝ) και μεταφορά του προσωπικού αυτής σε Νομικό Πρόσωπο του Δήμου .

17.
Συζήτηση – απόφαση επί της αριθμ. 2/2012 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου Κρούστα σχετικά με πρόταση για δωρεάν παραχώρηση τάφου στον Γεώργιο Λαθιωτάκη-πρώην Πρόεδρο Κρούστα, στο νεκροταφείο του Κρούστα .

18.
Καθορισμός διάρκειας αρδευτικής περιόδου για το έτος 2012 και έγκριση πρόσληψης υδρονομέων .

19.
Έγκριση της αριθμ. 3/2012 απόφασης του ΤΟΕΒ Καλού Χωριού σχετικά με την παράταση της συμβάσεως του εποχικού Υδρονομέα – συντήρηση δικτύων και λοιπών εγκαταστάσεων .

20.
Συζήτηση – απόφαση επί της αριθμ 38/2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τον εξώδικο συμβιβασμό για τα επικείμενα στο ΚΧ 61

21.
Έγκριση μίσθωσης κατάλληλου ακινήτου για τη στέγαση του 6ου Νηπιαγωγείου

22.
Συγκρότηση επιτροπής χαρακτηρισμού εδαφών για το έργο «Αναβάθμιση Δημοτικών Σχολείων Ν. Λασιθίου – Β΄ Δημοτικό Αγίου Νικολάου»

23.
Συζήτηση – απόφαση επί της αριθμ. 62/2011 απόφασης του Οργανισμού Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου Αγίου Νικολάου (ΟΚΥΔΑΝ) σχετικά με τον καθορισμό τροφείων στις οικογένειες τω φιλοξενούμενων νηπίων-βρεφών και Βρεφ/κούς Σταθμούς του Οργανισμού

24.
Έγκριση πρακτικού ακινήτου καταμέτρησης και εκτίμησης για την αγορά ακινήτου στο ΧΥΤΑ

25.
Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου στην επιτροπή κατάρτισης Μητρώων Αρρένων έτους 2011 της Δημοτικής Ενότητας Νεάπολης & Βραχασίου

26.
Έγκριση τροποποιημένης μελέτης διαμόρφωσης κυκλικού κόμβου στην συμβολή των οδών Παλαιολόγου – Ανδρέα Παπανδρέου –Μακεδονομάχων

27.
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις

28.
Συζήτηση – απόφαση επί της αριθμ. 50/2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τη μείωση τελών Λαϊκής Αγοράς

29.
Συζήτηση επί της αριθμ. 17/2012 απόφασης του Τ.Ο.Ε.Β. Μεραμβέλλου σχετικά με την αντικατάσταση αντιπροσώπων της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού

30.
Έγκριση της αριθμ. 26/2012 απόφασης της ΣΕΠΕΔΑΝ η οποία αφορά τον Οικονομικό Απολογισμό της από 1/6/2011 – 31/12/2011

31.
Έγκριση της αριθμ. 16/2012 απόφασης της ΣΕΔΕΔΑΝ η οποία αφορά Οικονομικό Απολογισμό της από 1/6/2011 – 31/12/2011

32.
Έγκριση της αριθμ. 23/2012 απόφασης Δ.Σ. ΟΚΥΔΑΝ σχετικά με την β΄ τροποποίηση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2012

33.
Συζήτηση – απόφαση επί της αριθμ. 8/2012 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Κριτσάς η οποία αφορά «Πρόταση επί αιτήσεως κτηνοτρόφου για χορήγηση άδειας βοσκής εντός γεωργικής ζώνης Ταπών .

34.
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας για το έργο «Αγροτική οδοποιία Δήμου Νεάπολης»

35.
Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών (τακτοποιητικού) για το έργο : «Ανάπλαση πλατείας οικισμού Κουρουνων» Δήμου Νεάπολης

36.
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Σισι

37.
Συζήτηση – απόφαση επί αποφάσεως Τοπικού Συμβουλίου Βραχασίου σχετικά με ανταλλαγή οικοπέδου για κατασκευή γηπέδου

38.
Συζήτηση επί ανακλήσεως της αριθμ. 2/2010 άδειας καντίνας στην παραλία Καραβοστάσι Δ.Κ. Καλού Χωριού ιδιοκτησίας Ειρήνης Χας Νικολάου Διαλυνά

39.
Συζήτηση επί εγγράφου της Τοπικής Κοινότητας Καρυδίου σχετικά με τη

μίσθωση κοινοτικών ακινήτων της Τοπικής Κοινότητας Καρυδίου (βοσκότοποι)

40.
Συζήτηση επί αιτήσεως κ. Μανουρά Στέφανου σχετικά με την λειτουργία των Σφαγείων Νεάπολης

41.
Διαγραφή οφειλών από τέλη παρεπιδημούντων λογαριασμών της Τοπικής Κοινότητας Βραχασίου της εταιρείας ΚΟΥΤΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. λόγω εγγραφής επιπρόσθετου ποσού

42.
Παραγραφή τελών ύδρευσης πρώην Δήμου Νεάπολης (Δ.Δ. Μιλάτου 2004-2006) λόγω παρέλευσης του χρόνου πληρωμής

43.
Παραγραφή τελών ΤΑΠ Δήμου Αγίου Νικολάου λόγω παρέλευσης του χρόνου πληρωμής

44.
Διαγραφή τελών εκδιδομένων λογαριασμών – πρόστιμα του Δασκαλάκη Μιχαήλ του Εμμ. λόγω αλλαγής δραστηριότητας της επιχείρησής του .

45.
Επιστροφή ποσού στον κ. PARVAIZ AKHTAR για την απόκτηση παραβόλου για άδεια λειτουργίας καταστήματος .

46.
Επιστροφή ποσού στον κ. MARUSI KSENOFON για την απόκτηση παραβόλου για εγγραφή αλλοδαπού στο δημοτολόγιο

47.
Έγκριση διαγραφής ποσού στην κ. Λαπιδάκη Αθηνά του Γεωργίου λόγω εσφαλμένης εγγραφής ως προς τη φορολογητέα ύλη

48.
Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου « Διάνοιξη – διαμόρφωση – αισθητική αναβάθμιση κύριας περιφερειακής οδικής αρτηρίας της πόλης του Αγίου Νικολάου»

49.
Έγκριση μετάβασης Δημάρχου στην Αθήνα

50.
Ορισμός επιτροπών παραλαβής προμηθειών με ΕΚΠΟΤΑ

51.
Έγκριση πληρωμής διαφόρων δαπανών.