Με ζημίες άνω των 25 δισ. ευρώ, που αποτελεί ιστορικό αρνητικό ρεκόρ, έκλεισε το 2011 για τις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο επιχειρήσεις.

Οι ζημίες αυτές αποτελούν το 10% του ΑΕΠ περίπου και το 87% της κεφαλαιοποίησης του Χρηματιστηρίου.

Σύμφωνα με την Merit ΑΧΕΠΕΥ, 229 εταιρείες της κύριας και της εναλλακτικής αγοράς είχαν ζημίες ύψους 7,43 δισ. ευρώ, έναντι 1,78 δισ. ευρώ το 2010.

Σε αυτά τα μεγέθη δεν συμπεριλαμβάνονται οι επτά τράπεζες που θα ανακοινώσουν αποτελέσματα χρήσης 2011 μέχρι τις 20 Απριλίου και μερικές ακόμα ζημιογόνες εταιρείες.

«Επομένως η τελική εικόνα θα είναι πολύ χειρότερη με τις τελικές ζημιές να ξεπερνούν σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας τα 25 δισ. ευρώ», σύμφωνα με την Merit.

Τα αποτελέσματα επιβαρύνονται κυρίως από 5 εταιρείες που καταλαμβάνουν τις 5 πρώτες θέσεις σε ζημίες.

Αυτές είναι οι 3 τράπεζες που έχουν ανακοινώσει μέχρι σήμερα (για τις Marfin Popular και Τράπεζα Κύπρου το τελικό αποτέλεσμα ίσως είναι ελαφρώς χειρότερο καθώς έχουν ανακοινώσει προκαταρκτικά αποτελέσματα), την Alapis και την MIG.

Χωρίς αυτές τις εταιρείες, οι ζημίες διαμορφώνονται στα 410 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 1,04 δισ. ευρώ στη χρήση του 2010.

Οι ζημιογόνες (153 σε 229) είναι περισσότερες από τις κερδοφόρες, ενώ στις 82 οι ζημίες αυξήθηκαν, σε 42 μειώθηκαν, ενώ άλλες 29 είχαν ζημιογόνο αποτέλεσμα από κερδοφόρο το 2010.

Πρώτη εταιρεία στην κατάταξη της κερδοφορίας ήταν ο ΟΠΑΠ και δεύτερη η Coca-Cola 3E.