Στην Περιφέρεια Κρήτης και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης κατέθεσαν  τις προτάσεις τους σήμερα Τρίτη οι κτηνοτρόφοι του Ηρακλείου, προτάσεις με τις οποίες προσδοκούν να διαφυλάξουν τα συμφέροντα του κλάδου τους.

Οι Ηρακλειώτες κτηνοτρόφοι προκρίνουν ως μοναδική λύση για τη διασφάλιση των εισοδημάτων τους την ίδρυση Παγκρήτιου Συνεταιρισμού που θα αναλάβει την προώθηση των προϊόντων τους.

Συγκεκριμένα όπως τονίζεται στην ανακοίνωση τους

«Για την προστασία του εισοδήματος των κτηνοτρόφων από τα εντεινόμενα φαινόμενα ληστρικής εκμετάλλευσης με την τιμή του αρνιού να κατεβαίνει τελευταίως στα 3.70 το κιλό και του γάλακτος στα 0,80, είναι μονόδρομος η επιλογή της αυτοδιαχείρισης των προϊόντων και η απ’ ευθείας διάθεση τους στους καταναλωτές με πλήρη εξάλειψη των μεσαζόντων.

Η πρωτοβουλία κτηνοτρόφων Κρήτης να ιδρύσουν Συνεταιρισμό με την επωνυμία Ομάδα Παραγωγών Κτηνοτρόφων Κρήτης και με το διακριτικό τίτλο «ΚΡΗΤΙΚΑ ΜΙΤΑΤΑ» , αποτελεί την μόνη αξιόπιστη πρόταση και προοπτική .

Η ενίσχυση αυτής της πρωτοβουλίας σε δράσεις που εντάσσονται στο καλάθι των τοπικών προϊόντων μέσω της Περιφέρειας Κρήτης και του Υπ.Α.Α&Τ , με την ίδρυση πρατηρίου κρέατος καθώς και την βέλτιστη αξιοποίηση του γάλακτος , μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα της τοπικής αγοράς και να δώσει ταυτότητα με πιστοποίηση και δυνατότητα ιχνηλασιμότητας στα Κρητικά κτηνοτροφικά προϊόντα» .

Παράλληλα οι προτάσεις των κτηνοτρόφων για την επιβίωση του κλάδου, την βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα συνοψίζονται ως εξής:

1. Ενεργοποίηση μηχανισμού στήριξης προμήθειας ζωοτροφών μέσω ΑΓΡΟΤΕΜΠΕ (με εγγύηση του δημοσίου στις τράπεζες και επιδοτούμενο επιτόκιο)

2. Άτοκη μακροπρόθεσμη ρύθμιση όλων των κτηνοτροφικών χρεών ληγμένων και άληκτων.

3. Προστασία της ντόπιας παραγωγής – Πάταξη της αισχροκέρδειας στις εισροές (ιδίως ζωοτροφές) - Πάταξη των ελληνοποιήσεων και των νοθειών.

Επίσης:

1. Απλοποίηση της διαδικασίας για την χορήγηση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών μονάδων και την νομιμοποίηση των αυθαίρετων κτηνοτροφικών κτισμάτων.
2. Αξιοποίηση των ορεινών όγκων με χωροταξικό σχεδιασμό χρήσεων γης , με εκπόνηση σχεδίων διαχείρισης από τους Δήμους και με φορείς διαχείρισης στους οποίους θα συμμετέχουν οι τοπικές κοινωνίες.
3. Κίνητρα για την παραγωγή ζωοτροφών (κτηνοτροφικών φυτών) στην Κρήτη
4. Κατοχύρωση όλων των παραδοσιακών τυροκομικών προϊόντων και του αιγοπρόβειου κρέατος ως ΠΟΠ.
5. Ίδρυση κέντρου γενετικής βελτίωσης στη σχολή ασωμάτων και σχολής τυροκομίας στα Ζωνιανά.
6. Εξυγίανση του ζωικού πληθυσμού σε όλη την Κρήτη με πρόγραμμα εκρίζωσης και οριστικής απαλλαγής από ζωονόσους & ανθρωπονόσους , τη διαχείριση του οποίου μπορεί να αναλάβει η αιρετή Περιφέρεια.
7. Θεσμικό πλαίσιο για Ομάδες Παραγωγών στην κτηνοτροφία
8. Εθνικό πρόγραμμα εξηλεκτρισμού των στάβλων στα πρότυπα της Ιταλίας
9. Προώθηση του θεσμού της διδακτικής φάρμας σε κτηνοτροφικά πάρκα.