Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός των εξωτερικών δικτύων ύδρευσης της μονάδας επεξεργασίας νερού με δεξαμενές αποθήκευσης και εξωτερικά δίκτυα ύδρευσης στη δημοτική κοινότητα Γαζίου και την τοπική κοινότητα Ροδιάς.

Προσωρινός ανάδοχος είναι η εταιρεία Εργοδύναμη ΑΕ, ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 714.200,00 €, χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και η διάρκεια του έργου είναι 8 μήνες.

Πρόκειται για ένα εξαιρετικής σημασίας έργο, το οποίο θα συμβάλει καθοριστικά στη λύση του προβλήματος υδροδότησης των παραπάνω περιοχών, αφού βελτιώνει τόσο τη ποσότητα, όσο – και κυρίως – την ποιότητα του νερού.

Στόχος της δημοτικής αρχής Μαλεβιζίου, όπως δήλωσε ο δήμαρχος Κώστας Μαμουλάκης, είναι «η ταχύτερη δυνατή ολοκλήρωση ολόκληρου του σημαντικού αυτού έργου, που πραγματικά θα συμβάλει καθοριστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των περιοχών».