Δωρεάν σεμινάρια για την επιμόρφωση εργοδοτών άσκησης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας Γ’ Κατηγορίας, προγραμματίζει από τον ερχόμενο μήνα το Επιμελητήριο Χανίων.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας ο οποίος είναι σύμβουλος του εργοδότη και των εργαζομένων και η αποστολή του είναι:

- Να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγείας και ασφάλειας της εργασίας, να αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγείας και ασφάλειας, να προτείνει μέτρα αντιμετώπισης και να επιβλέπει την εφαρμογή τους.
- Να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγείας και ασφάλειας της εργασίας και να τους καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους.

Σε ορισμένες περιπτώσεις επιχειρήσεων, σύμφωνα με ενημέρωση του Επιμελητηρίου, δίνεται η δυνατότητα και στους ίδιους τους εργοδότες να αναλαμβάνουν οι ίδιοι τα καθήκοντα του τεχνικού ασφαλείας εφόσον έχουν τα κατάλληλα προσόντα. Μεταξύ των περιπτώσεων είναι και εκείνη των επιχειρήσεων που υπάγονται στη Γ’ κατηγορία και απασχολούν μέχρι 50 άτομα.

Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι 10 ώρες (δύο απογεύματα) και απευθύνεται αποκλειστικά σε επιχειρηματίες μέλη του Επιμελητηρίου.

Δηλώσεις συμμετοχής στο Επιμελητήριο Χανίων, Ελ. Βενιζέλου 4 – Πληροφορίες τηλ. 28210-52329 κ. Παπαβασιλείου.