Το βασικό πλαίσιο διαχείρισης και αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του ΙΚΑ, ενέκρινε κατά τη σημερινή του συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος.

Οι νέες επιδιώξεις του Ιδρύματος έρχονται να λειτουργήσουν επικουρικά στην εθνική προσπάθεια δημοσιονομικής προσαρμογής και διαμορφώνουν νέα δεδομένα για την οικονομική πορεία του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ αλλά και για τον ρόλο που καλείται να επιτελέσει, ως βασικός πυλώνας του Ελληνικού Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης.

Οι δράσεις έχουν επιλεγεί, στοχεύουν, σύμφωνα με τη διοίκηση του Ιδρύματος, στην αποδοτικότερη αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Ιδρύματος με γνώμονα τη δημιουργία νέων αξιών και όχι την προστασία των υπαρχόντων.

Με τη νέα στρατηγική, το ΙΚΑ επιδιώκει τη βέλτιστη αποδοτικότητα του χαρτοφυλακίου των ακινήτων του, την αύξηση της κεφαλαιακής επάρκειας μέσω της πώλησης ακινήτων μη συμβατών για ιδιόχρηση, όπως άλλωστε και την πληρέστερη και ορθολογικότερη κάλυψη των στεγαστικών αναγκών και των υπηρεσιών του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ.

Συγκεκριμένα,

- Επιδιώκει τη μείωση του κόστους λειτουργίας του Οργανισμού, μέσω εξορθολογισμού των στεγαστικών αναγκών και της μετεγκατάστασης των υπηρεσιών του σε ιδιόκτητα κτίρια όπου αυτή κρίνεται τεχνο- οικονομικά συμφέρουσα. Σε αυτό το πλαίσιο επιταχύνεται η ανακατασκευή του ιδιόκτητου μεγάρου επί της πλατείας Κουμουνδούρου για τη στέγαση της Κεντρικής Διοίκησης με στόχο την περιστολή των δαπανών.

- Επιχειρεί για πρώτη φορά καινοτόμες μορφές αξιοποίησης- sale n lease back, χρονομισθώσεις και νέων μορφών χρηματοδότησης (ΕΤΕπ, ΕΣΠΑ, Jessica).

- Επιχειρεί τη μείωση του λειτουργικού κόστους των κτιρίων μέσω της εγκατάστασης συστημάτων εξοικονόμησης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Δυο χαρακτηριστικά παραδείγματα της νέας στρατηγικής είναι η αξιοποίηση δυο διατηρητέων κτιρίων που βρίσκονται στην Αθήνα.

Το ένα κτίριο βρίσκεται επί της οδού Πειραιώς 64. Πρόκειται για διατηρητέο οκταώροφο κτίριο το οποίο έχει χαρακτηριστεί νεότερο μνημείο. Το κτίριο (με συνολική επιφάνεια ανωδομής 14.000 τμ με υπόγειο 1.700 τμ) έχει τη δυνατότητα να καλύψει πλήρως τις στεγαστικές ανάγκες των Κεντρικών Υπηρεσιών της Διοίκησης του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ ενώ εξετάζεται η πιθανότητα δημιουργίας Βιβλιοθήκης στο ισόγειο με σκοπό να διατεθεί στο κοινό.

Διατηρητέο έχει χαρακτηρισθεί και το κτιριακό συγκρότημα στην οδό Πανεπιστημίου 46, εντός των ορίων του ιστορικού κέντρου της Αθήνας, με ιδιαίτερη εμπορική αλλά και ιστορική αξία.

Στόχος του νέου προγράμματος είναι η μακροχρόνια παραχώρηση της χρήσης του για τη δημιουργία εμπορικού κέντρου.