Το 40% (104) του συνόλου των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο επιχειρήσεων έχει ενταθεί σε μία «προβληματικές» κατηγορίες διαπραγμάτευσης της αγοράς, ενώ την Πέμπτη η διοίκηση του ΧΑ αποφάσισε τη μεταφορά στην κατηγορία «επιτήρησης» άλλων 11 εταιρειών.

Τα μεγέθη αυτά δείχνουν τη σταδιακή απαξίωση της χρηματιστηριακής αγοράς, μέσα σε ένα περιβάλλον βαθιάς ύφεσης και αβέβαιων προοπτικών για το μέλλον.

Οι προβληματικές κατηγορίες διαπραγμάτευσης είναι οι «επιτήρηση», «προς διαγραφή», «χαμηλής διασποράς» και «αναστολή».

Στην κατηγορία υπό επιτήρηση είναι πλέον 43 εταιρείες (το 16% του ΧΑ), ενώ σε αναστολή άλλες 40. Και οι δύο κατηγορίες μαζί αποτελούν το 31% των εισηγμένων.

Αλλαγές στη σύνθεση των δεικτών

Την Πέμπτη, το ΔΣ του ΧΑ ανακοίνωσε τις αλλαγές στη σύνθεση των δεικτών του Χρηματιστηρίου που θα γίνουν στις 10 Απριλίου.

Μετά τις αποφάσεις του ΔΣ για μεταφορά 11 εταιρειών στην επιτήρηση, θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες αλλαγές στην σύνθεση των δεικτών της αγοράς μετοχών:

Γενικός Δείκτης Τιμών: Οι μετοχές της εταιρείας ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ αφαιρούνται από την σύνθεση του δείκτη και αντικαθίστανται από τις μετοχές της εταιρείας ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ με στάθμιση 100%.

Δείκτης Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης: Οι μετοχές των εταιρειών ΑΧΟΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ. αφαιρούνται από την σύνθεση του δείκτη και αντικαθίστανται από τις μετοχές των εταιρειών ΕΛΙΝΟΙΛ και ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ με στάθμιση 100%.

Δείκτης FTSE/ΧΑ Mid Cap: Οι μετοχές της εταιρείας ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ αφαιρούνται από την σύνθεση του δείκτη και αντικαθίστανται από τις μετοχές των εταιρειών ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ με στάθμιση 40%.

Δείκτης FTSE/ΧΑ Small Cap Index: Οι μετοχές των εταιρειών ΑΧΟΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, EUROMEDICA, ΒΙΟΤΕΡ και ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ αφαιρούνται από την σύνθεση του δείκτη χωρίς άμεση αντικατάσταση.

FTSE/ΧΑ Δείκτης Αγοράς: Οι μετοχές των εταιρειών ΑΧΟΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, EUROMEDICA, ΒΙΟΤΕΡ και ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. αφαιρούνται από την σύνθεση του δείκτη χωρίς άμεση αντικατάσταση.

Δείκτης FTSE/ΧΑ Υγείας: Οι μετοχές των εταιρειώνΑΧΟΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και EUROMEDICA αφαιρούνται από την σύνθεση του δείκτη χωρίς άμεση αντικατάσταση.

Δείκτης FTSE/ΧΑ Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες: Οι μετοχές της εταιρείας ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ αφαιρούνται από την σύνθεση του δείκτη χωρίς άμεση αντικατάσταση.

Δείκτης FTSE/ΧΑ Κατασκευές & Υλικά: Οι μετοχές της εταιρείας ΒΙΟΤΕΡ αφαιρούνται από την σύνθεση του δείκτη χωρίς άμεση αντικατάσταση.