Η Εταιρεία «ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΦΟΡΕΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ», δικαιούχος του Προγράμματος της Κοινωφελούς Εργασίας στο Νομό Ρεθύμνου ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ανέργους-αγρότες ότι η Ανακοίνωση Πρόσληψης πήρε την τελική έγκριση από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ).

Οι υπό προκήρυξη θέσεις, 366 συνολικά, αφορούν σε διάφορες ειδικότητες όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και κατανέμονται σε 15 συμπράττοντες φορείς στο Νομό Ρεθύμνου.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες και αρχίζει στις 11/04/2012 και λήγει στις 20/04/2012.