Πτώση κατέγραψε η ελληνική ασφαλιστική αγορά το 2011 στα επενδυμένα κεφάλαιά της, αλλά και στις υποχρεώσεις απέναντι στους ασφαλισμένους.

Όπως δείχνουν τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία αλλά και οι υποχρεώσεις των ελληνικών ασφαλιστικών εταιρειών μειώθηκαν το 2011 κατά 1 δισ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 15 δισ. ευρώ έναντι 16 δισ. ευρώ το 2010.

Η μείωση αποδίδεται στην υποχώρηση των επενδύσεων σε σταθερούς τίτλους, που σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία διαμορφώθηκαν το 2011 σε 6 δισ. ευρώ έναντι 7 δισ. ευρώ το 2010, ενώ την ίδια στιγμή μειωμένη στα 8 δισ. ευρώ από 9 δισ. ευρώ το 2010 ήταν και η καθαρή αξία των απαιτήσεων των ασφαλισμένων.

Οι τοποθετήσεις σε καταθέσεις του ελληνικού ασφαλιστικού κλάδου διαμορφώθηκαν σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία το 2011, στα 3 δισ. ευρώ, καταγράφοντας σταθεροποίηση σε σχέση με το 2010, ενώ στα ίδια επίπεδα των 2 δισ. ευρώ σταθεροποιήθηκαν και οι τοποθετήσεις σε επενδύσεις διαχείρισης διαθεσίμων.

Η καθοδική πορεία των επενδυμένων κεφαλαίων του ελληνικού ασφαλιστικού κλάδου το 2011 είναι σε ευθεία αντίθεση με την εξέλιξη των αντίστοιχων μεγεθών της ευρωζώνης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΚΤ, το ύψος των επενδυμένων κεφαλαίων κατέγραψε άνοδο κατά 128 δισ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 7,1 τρισ. ευρώ έναντι 7 τρισ. ευρώ το 2010, ενώ άνοδο κατά 202 δισ. ευρώ κατέγραψαν το ίδιο διάστημα και οι υποχρεώσεις του ευρωπαϊκού ασφαλιστικού κλάδου έναντι των ασφαλισμένων, το ύψος των οποίων διαμορφώθηκε στα 7 δισ. ευρώ έναντι 6,8 δισ. ευρώ το 2010.