Δύο πιστοποιούμενα εκπαιδευτικά προγράμματα πρόκειται να υλοποιήσει τον Μάιο του 2012, όπως ανακοίνωσε το Τμήμα Κρήτης της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) στο Ηράκλειο.

Το πρώτο πρόγραμμα απευθύνεται σε προϊστάμενους πωλήσεων και σε στελέχη αντίστοιχων τμημάτων, το δεύτερο αποσκοπεί στην εξέλιξη στελεχών στην ελληνική αγορά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον υπεύθυνο του Προγράμματος κ. Γ.Σαρρή ή στην κ. Τσιλιγκίρη Α, στα τηλέφωνα 2810258869. 2810263351, [email protected], www.eede.gr