Ένταχθηκε στο ΕΣΠΑ – και ειδικότερα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007- 2013» - η δημιουργία και λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών στο Δήμο Χανίων, μετά από σχετική απόφαση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων.

Ο Ξενώνας, που θα δημιουργηθεί και θα λειτουργήσει από το Δήμο Χανίων, θα παρέχει υπηρεσίες ασφαλής φιλοξενίας/διαμονής για γυναίκες θύματα βίας και των παιδιών τους (κυρίως ενδοοικογενειακής βίας και trafficking) - γεγονός το οποίο συχνά αποτελεί σημαντική παράμετρο, προκειμένου οι γυναίκες να αναζητήσουν βοήθεια – ενώ το προσωπικό αυτού θα παρέχει και συμβουλευτική υποστήριξη στις γυναίκες θύματα βίας και στα παιδιά αυτών, κάτι το οποίο αποτελεί ύψιστης σημασίας διάσταση για να μπορέσουν τα θύματα να αντιμετωπίσουν την κατάστασή τους και εν συνεχεία να ενδυναμωθούν μέσω της παροχής μιας σειράς επιλογών, καθώς και της οικοδόμησης των ικανοτήτων αυτών των γυναικών.

Παράλληλα στα πλαίσια λειτουργίας του Ξενώνα προβλέπεται η υλοποίηση δράσεων πρόληψης και καταπολέμησης όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών και των παιδιών τους.

Η λειτουργία του Ξενώνα προβλέπεται για μία τουλάχιστον τριετία, με καταληκτική ημερομηνία συγχρηματοδότησης την 31η/12/2015, ενώ το μέγιστο κόστος δημιουργίας και τριετούς λειτουργίας με το οποίο θα χρηματοδοτηθεί ο Ξενώνας, ανέρχεται στις 700.000,00 €.

Μ. Σκουλάκης: “Επεκτείνουμε το δίκτυο των  κοινωνικών υποδομών του Δήμου μας”

Αναφερόμενος στην ένταξη του Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών στο ΕΣΠΑ, ο Δήμαρχος Χανίων Μανώλης Σκουλάκης κάνει λόγο για «μια πολύ σημαντική κοινωνική δομή που θα συμβάλλει στην πρόληψη και καταπολέμηση όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών και των παιδιών τους» επισημαίνοντας πως «το φαινόμενο της κακοποίησης των γυναικών – είτε από ενδοοικογενειακή βία είτε από trafficking - είναι υπαρκτό και σε τοπικό επίπεδο».

Παράλληλα ο Δήμαρχος Χανίων σημειώνει πως «η Δημοτική Αρχή καταβάλλει στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής και πρόνοιας, μια πολύ σημαντική και τεκμηριωμένη δουλειά σε όλα τα επίπεδα, διευρύνοντας το δίκτυο των κοινωνικών υποδομών» προσθέτοντας πως «μετά τη λειτουργία δύο νέων ΚΑΠΗ – σε Βαμβακόπουλο και Δαράτσο – την ίδρυση και λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου και την ένταξη στο ΕΣΠΑ του Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών, ο Δήμος Χανίων σχεδιάζει τη δημιουργία ενός Γραφείου Διαμεσολάβησης-Συμβουλευτικής Υποστήριξης Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων αλλά και τη δημιουργία Υπνωτηρίου Αστέγων».