Στην αγορά 7.122.222 μετοχών της εταιρείας Cyclon προέβη η Motor Oil Ελλάς. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η συναλλαγή, με τη μορφή πακέτου, πραγματοποιήθηκε στην τιμή των 0,50 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι οι παραπάνω μετοχές αντιπροσωπεύουν ποσοστό 26,71% επί του μετοχικού κεφαλαίου και επί των δικαιωμάτων ψήφου της Cyclon.