Από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης ανακοινώνεται ότι μετά από τις σφοδρές βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών έγινε πτώση μεγάλου βράχου στο δρόμο Γερακάρι – Σπήλι, 400 περίπου μέτρα μετά το Γερακάρι.

Επειδή υπάρχουν και άλλοι βράχοι που μπορεί να καταπέσουν στο δρόμο οι διερχόμενοι οδηγοί να αποφεύγουν τη διέλευση από το σημείο αυτό μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών, που γίνονται για την αντιμετώπιση του προβλήματος.