Στα 559,2 εκατ. ευρώ ανήλθαν στο τρίμηνο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2012 οι ακάλυπτες επιταγές και οι απλήρωτες συναλλαγματικές.

 Στο Σύστημα Αθέτησης Υποχρεώσεων του Τειρεσία σφραγίσθηκαν κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 41.218 επιταγές αξίας 500,6 εκατ. ευρώ. Στο διάστημα Ιανουαρίου - Μαρτίου 2012 αποσύρθηκαν 34.765  απλήρωτες συναλλαγματικές ύψους 58,6 εκατ. ευρώ.

Τον Μάρτιο αποσύρθηκαν 13.952 ακάλυπτες επιταγές, αξίας 202 εκατ. ευρώ, ποσό που είναι μειωμένο κατά 11,76% σε σχέση με τον Μάρτιο 2011. Οι απλήρωτες συναλλαγματικές ανήλθαν τον Μάρτιο στα 17,5 εκατ. ευρώ ή σε 10.870 τεμάχια και ήταν μειωμένες κατά 14,43% σε σχέση με τον Μάρτιο 2011.