Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης ενημερώνει τους αμπελουργούς ότι έχει ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης οιναμπέλων αμπελοϊνικής περιόδου 2012- 2013.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι είναι τα εξής:

1) Δήλωση αμπελοκαλλιέργειας (αμπελουργικό μητρώο)
2) Δήλωση Συγκομιδής για δύο (2) τουλάχιστον έτη πριν την ένταξη
3) Δήλωση ενιαίας ενίσχυσης έτους 2011.
4) Συμβόλαιο ή 10ετές ενοικιαστήριο ή Ε9 ακριβές αντίγραφο επικυρωμένο
5) Ε1
6) Φωτοτυπία 2 όψεων αστυνομικής ταυτότητας
7) Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου ΑΤΕ.

Η υποβολή των αιτήσεων στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (Δημητρακάκη 17) θα ολοκληρωθεί στις 15 Μαΐου 2012.