Στη δημιουργία portal (διαδικτυακής πύλης)  για την προβολή και προώθηση των αγροτικών προϊόντων της Κρήτης, προχωρά το Υπουργείο Ανάπτυξης.

Ειδικότερα, εντάχθηκε η Πράξη «Ανάπτυξη Portal προβολής και προώθησης των αγροτικών προϊόντων της Περιφέρειας Κρήτης» στον Αξονα Προτεραιότητας «01- Βελτίωση της παραγωγικότητας με αξιοποίηση των ΤΠΕ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», με απόφαση που υπογράφει ο ειδικός γραμματέας του υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Αντ. Μαρκόπουλος.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του αντικειμένου της πράξης είναι 18 μήνες, η ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών ορίστηκε η 31 Δεκεμβρίου 2015 και η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 460.150 ευρώ.

Προβλέπεται η δημιουργία ενός Portal (διαδικτυακής πύλης) προβολής και προώθησης των αγροτικών προίόντων της Περιφέρειας Κρήτης με έμφαση στα προϊόντα αιχμής του νησιού.

Το Portal θα διασυνδεθεί μεταξύ άλλων με το επιχειρησιακό σχέδιο «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων», του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που έχει ως στόχο την προώθηση των τοπικών και παραδοσιακών αγροτικών προϊόντων που αναδεικνύουν τη γαστρονομική φυσιογνωμία της κάθε Περιφέρειας. Το καλάθι θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: ελαιόλαδα, επιτραπέζιες ελιές, σταφύλια, τσικουδιά, πετιμέζι, σταμναγκάθι, εσπεριδοειδή, φραγκόσυκο, αβογκάντο, μπανάνα, γαλακτοκομικά (γάλα, κρέας, αβγά και κυρίως κίτρινα τυριά), κηπευτικά, καλλυντικά με βάση τα τοπικά προϊόντα και αφεψήματα, αρωματικά φυτά και μέλι και θα αναπτυχθεί σε δύο γλώσσες: Ελληνικά και Αγγλικά.

Στόχος του έργου

- Ανάπτυξη της τοπικής γεωργικής παραγωγής με σκοπό την κάλυψη των τοπικών διατροφικών αναγκών και τη μείωση της εξάρτησης από την Ηπειρωτική Ελλάδα.

- Διασύνδεση της πρωτογενούς παραγωγής με τον τουρισμό και προώθηση των τοπικών, παραδοσιακών και υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντων μέσω αυτού.

- Επέκταση των δυναμικών κλάδων της πρωτογενούς παραγωγής με στόχο την προώθηση των προϊόντων στην εθνική και διεθνή αγορά.

- Βελτίωση και σταθεροποίηση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων με σκοπό την προώθησή τους στην εγχώρια αλλά και στη διεθνή αγορά.

Το portal θα είναι φτιαγμένο για να παρέχει πληθώρα ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους χρήστες, όπως η ανάπτυξη ηλεκτρονικού μητρώου παραγωγών ή ενώσεων της Κρήτης.


Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της πράξης είναι 12 μήνες και η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 193.10 ευρώ.