Η Δ/νση Δασών Χανίων ανακοινώνει ότι συνεχίζεται η λειτουργία τμήματος του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς (η οποία ξεκίνησε στις 16-04-2012 από τη νότια είσοδο -Αγ. Ρουμέλη-), μετά την αποκατάσταση των περισσοτέρων προβλημάτων που είχαν δημιουργηθεί.

Λόγω μη αποκατάστασης της τηλεφωνικής επικοινωνίας του φυλακίου της Αγίας Ρουμέλης πληροφορίες δίδονται στα τηλέφωνα 2821067179 (Ξυλόσκαλο) και 2821084211(Δ/νση Δασών Χανίων).