Μέχρι την 31 Μαΐου 2012 θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα χρήσης 2011 το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, στο πλαίσιο της συνέχισης των διαβουλεύσεων του Ελληνικού Δημοσίου, ως βασικού μετόχου του ΤΤ, µε την Τράπεζα της Ελλάδος και την Τρόικα για την ανακεφαλαιοποίησή του, συνεπεία της συμμετοχής του στο πρόγραμμα ανταλλαγής Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI+).

ΑΤΕBank: Έως τις 31 Μαΐου 2012 η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων χρήσης 2011

Έως τις 31 Μαΐου 2012 παρατείνεται η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων χρήσης 2011 της ΑΤΕBank.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΤΕbank στη συνεδρίασή του της 20ης Απριλίου 2012 αποφάσισε να κάνει χρήση της δυνατότητας που παρέχει η Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (18222/B 899/20.4.12), για να παρατείνει την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων οικονομικής χρήσης έτους 2011, Έως τις 31 Μαΐου 2012.

Νωρίτερα το www.bankingnews.gr ανέφερε:

Ασαφές αν θα ανακοινωθούν αποτελέσματα χρήσης 2011 ή θα υπάρξει νέα παράταση για ΑΤΕ και ΤΤ καθώς δεν έχει διευκρινιστεί ο τρόπος ανακεφαλαιοποίησης τους

Ασαφές παραμένει αν θα ανακοινωθούν αποτελέσματα χρήσης 2011 ή θα υπάρξει νέα παράταση για ΑΤΕ και ΤΤ καθώς δεν έχει διευκρινιστεί ο τρόπος ανακεφαλαιοποίησης τους.

Φθάσαμε στο παρά ένα της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων χρήσης και το ελληνικό δημόσιο ο βασικός μέτοχος των τραπεζών ΑΤΕ και ΤΤ δεν έχει ξεκαθαρίσει την στάση του για τον τρόπο ανακεφαλαιοποίησης των δύο κρατικών τραπεζών.

Το ελληνικό δημόσιο θα έπρεπε να έχει ανακοινώσει τους τρόπους με βάση τους οποίους θα ανακεφαλαιοποιηθούν ΑΤΕ και ΤΤ.

Για την ΑΤΕ είναι ξεκάθαρο ότι θα διασπαστεί σε good και bad bank θα χωριστεί σε καλή και κακή τράπεζα κατά τα πρότυπα της Proton bank.

Το ΤΤ ήταν να ανακεφαλαιοποιηθεί από το ΤΧΣ αλλά ακόμη αυτό δεν είναι σαφές.

Είναι το πιθανότερο σενάριο μεν αλλά ο βασικός μέτοχος ακόμη δεν έχει διευθετήσει το ζήτημα αυτό με το ΤΧΣ και την Τρόικα.


bankingnews.gr