Το ασθενοφόρο έτρεχε να προλάβει. Δεν είχε πολλή κίνηση κι ο δρόμος ήταν ανοικτός...

Μία πεζή στεκόταν στο πεζοδρόμιο. Χωρίς να κοιτάξει τον δρόμο, άρχισε να διασχίζει τη διασταύρωση. Ένα λευκό καμιόνι σταμάτησε. Τι έγινε όμως με το... βιαστικό ασθενοφόρο;
real.gr