Συνεργασία σε μόνιμη βάση θα έχουν ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας και το Πανεπιστήμιο των Ορέων στα πλαίσια της οποίας δρομολογείται σειρά παρεμβάσεων για το σύνολο των δημοτικών ενοτήτων του Δήμου, στο πρότυπο των επιτυχημένων πρόσφατων δράσεων που πραγματοποιήθηκαν στο Καστέλλι, το Θραψανό και το Αρκαλοχώρι.

Έπειτα και από ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μινώα Πεδιάδας υπέγραψαν πρωτόκολλο συνεργασίας ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης και ο Πρόεδρος του Πανεπιστημίου των Ορέων κ. Γιάννης Παλλήκαρης.

Η συνεργασία του Δήμου Μινώα Πεδιάδας με το Πανεπιστήμιο των Ορέων σχετίζεται με τέσσερις πυλώνες δράσης, που αντανακλώνται στις αντίστοιχες Ομάδες Εργασίας του Πανεπιστημίου: 1) Ομάδα Κοινωνία – Υγεία 2) Ομάδα Πολιτισμός – Διαχρονικότητα, 3) Ομάδα Εκπαίδευση και Παιδεία 4) Ομάδα Ανάπτυξη – Οικονομία & Περιβάλλον. Στις δράσεις περιλαμβάνεται και ο περιοδικός δωρεάν έλεγχος της κατάστασης υγείας των κατοίκων του Δήμου, με τη συμμετοχή μιας ευρείας διεπιστημονικής συνεργασίας πολλών ειδικοτήτων και τη στήριξη της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, η οποία στοχεύει στη μείωση των ανισοτήτων στην υγεία και ιδιαίτερα αυτών που αφορούν στην πρόσβαση στην ιατρική τεχνολογία.

Με βάση τα παραπάνω, θα διοργανώνονται δημόσιες διαλέξεις, συναντήσεις, εκδηλώσεις, ενισχυτικά σεμινάρια της διδασκαλίας σχολικών μαθημάτων και ιατρικές εξορμήσεις. Παράλληλα, θα διεξάγεται έρευνα στις τοπικές κοινωνίες του Δήμου, με σκοπό να μελετηθούν σε βάθος ζητήματα, όπως τα αντιλαμβάνονται, τα βιώνουν και τα αρθρώνουν οι ίδιοι οι κάτοικοί τους.