Το δημοτικό Συμβούλιο ενημέρωσε χθες, ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Δημήτρης Κουνενάκης, για τη «Μελέτη Ανάπλασης στην Περιοχή Καζάνι» και η παρουσία αφορά το Α΄ στάδιο της οριστικής μελέτης.

Η ανάθεση της μελέτης έγινε μετά από τον διαγωνισμό του Οκτώβριο 2009 όπου αναδείχθηκε η σύμπραξη μελετητών με την επωνυμία «Αναστασία Δεληγιάννη Μαρία Καμπιτάκη- Γεώργιος Κοττίκας- Ιωάννα Καλακώνα- Γεωργιάδης Άγγελος»

Η μελέτη περιλαμβάνει 2 Στάδια βάση χρονοδιαγράμματος: το Α’ Στάδιο της Οριστικής Μελέτης και το Β’ Στάδιο της Μελέτης Εφαρμογής και η επιβλέπουσα Πολιτικός Μηχανικός από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αγίου Νικολάου είναι η κ. Παγκάλου Ναταλία.

Η συγκεκριμένη μελέτη ανάπλασης αφορά την περιοχή Λάκκος στο νότιο τμήμα του Αγίου Νικολάου και συγκεκριμένα περιλαμβάνει τις οδούς Κριτσάς και Καζάνη.

Η συγκεκριμένη μελέτη ανάπλασης καλύπτει τις απαιτήσεις που είχε αρχικά προδιαγράψει η Υπηρεσία, αφού εξασφαλίζεται ήπια παρέμβαση με ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα, τηρώντας τα βιοκλιματικά κατασκευαστικά πρότυπα, την οικονομία και την αισθητική. Παράλληλα διατηρείται το μικροκλίμα του αστικού περιβάλλοντος της περιοχής.

Το έργο της ανάπλασης βάση του κατ΄ εκτίμηση προϋπολογισμού υπολογίζεται το πολύ σε 1.044.657,26 € με ΦΠΑ 23%.