Γεννήθηκε στο Ηράκλειο. Είναι κόρη του Νίκου Κτιστάκη συνταξιούχου φαρμακοποιού από την Πλώρα Μεσσαράς και της Μαρίκας Μαγκουσάκη από τον Αγ. Μύρωνα,
αδερφή του Πατρός Μύρωνος.

Ανέπτυξε ενεργή επιχειρηματική δραστηριότητα στην εταιρεία ΓΕΝΚΑ ΚΡΗΤΗΣ, ενώ πριν εργαζόταν στο οικογενειακό φαρμακείο.

Το βάπτισμα του πυρός με τη γραφή, το έκανε  με την έκδοση της τοπικής εφημερίδας «ΙΘΑΚΟΣ». Μέχρι και σήμερα αρθρογραφεί  σε πληθώρα διαδικτυακών και έντυπων μέσων.