Ο Δήμος Αγίου Νικολάου και το ΤΕΕ/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης σας καλούν στην ανοικτή εκδήλωση που οργανώνουν στο δημοτικό κατάστημα της Ελούντας, το  επόμενο Σάββατο  και ώρα 10.30 π.μ. για να συζητήσουμε τα ζητήματα και τις προτάσεις που υπάρχουν ή θα προκύψουν ώστε να καταστεί δυνατή η ένταξη της οχυρής νησίδας της Σπιναλόγκα στον κατάλογο των μνημείων που προστατεύονται από την UNESCO .

Η παρουσία σας, αλλά κυρίως η συμμετοχή σας στον διάλογο που οργανώνεται , θα βοηθήσει ουσιαστικά στην υλοποίηση του πολύ μεγάλου αυτού στόχου για την περιοχή μας .