Διακόσιες χιλιάδες περιπτώσεις ασφαλισμένων οι οποίοι ελάμβαναν παροχές χωρίς να τις δικαιούνται εντόπισε το υπουργείο Εργασίας τα τελευταία δύο χρόνια. Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας Γιώργο Κουτρουμάνη, αυτές οι παροχές (συντάξεις, ΕΚΑ, επιδόματα κ.ά.) που χορηγούνταν παράνομα στοίχιζαν στα Ταμεία 750-850 εκατ. ευρώ ετησίως. Πολλές από αυτές τις υποθέσεις έχουν παραπεμφθεί στη Δικαιοσύνη.

Ωστόσο, αλλαγές θα γίνουν και στο σκέλος της διαχείρισης και διαμονής των επιδομάτων. Την αρμοδιότητα καταβολής τους θα έχει ένας νέος φορέας του υπουργείου Εργασίας. Εν τω μεταξύ, το υπουργείο έδωσε προθεσμία έως την 1η Μαΐου στα Ταμεία που χορηγούν εφάπαξ να εναρμονίσουν τις εισφορές τους με τα ποσά τα οποία χορηγούν.

Μελέτη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής διαπίστωσε ανισότητες στις παροχές των Ταμείων. Κάποια από αυτά δίνουν εφάπαξ τα οποία υπερβαίνουν κατά 60%-80% τις εισφορές που κατέβαλαν οι ασφαλισμένοι.