Μέχρι τις 7 Μαΐου θα πρέπει οι επιχειρήσεις να καταβάλλον στο Ι.Κ.Α. τις εισφορές του μηνός Απριλίου 2012.

Επίσης, η προθεσμία καταβολής των εισφορών επί των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα από όλους τους υπόχρεους λήγει την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιανουαρίου και Μαΐου αντίστοιχα (αντί του Φεβρουαρίου και του Ιουνίου).

Άρα, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να καταβάλουν στο Ι.Κ.Α. τις εισφορές του Δώρου Πάσχα 2012 έως το τέλος του Μαΐου 2012.