Συνάντηση στα γραφεία της 7ης ΥΠΕ θα πραγματοποιηθεί σήμερα Πέμπτη 26Απριλίου στις 11.00 το πρωί στα πλαίσια της αναγκαιότητας ευαισθητοποίησης ατόμων φορέων δήμων περιφερειακών ενοτήτων νοσοκομείων ψυχιατρικών τμημάτων φυσικών η νομικών προσώπων δημοσίου η ιδιωτικού δικαίου με στόχο την δημιουργία ΚΟΙΣΠΕ στους νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ
Συντονίστρια: Μ. Τιτομιχελάκη, Προϊσταμένη Δ/νσης Προγραμματισμού 7ης ΥΠΕ Κρήτης
1. Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση Ψυχικά Πασχόντων: Α. Βγόντζας, Καθηγητής Ψυχιατρικής
2. Το πλαίσιο λειτουργίας των ΚΟΙΣΠΕ: Καλογιαννακης Νικήτας, Υποδιοικητής 7ης ΥΠΕ, Καφετζακης Βασίλης, Κοινωνικός Λειτουργός 7ης ΥΠΕ MSc
3. Η εξαετής εμπειρία λειτουργίας του ΚΟΙΣΠΕ Χανίων: Κοκκινάκος Γεώργιος Ψυχίατρος, Διευθυντής Κέντρου Ψυχικής Υγείας Χανίων

Θα ακολουθήσει συζήτηση - προτάσεις για συνεργασία ατόμων /φορέων για την δημιουργία ΚΟΙΣΠΕ στους Νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2719/99 περί ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και σύμφωνα με το άρθρο 12 στα πλαίσια της επαγγελματικής ένταξης ατόμων με ψυχικά προβλήματα συστήνονται οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης –ΚΟΙΣΠΕ.

Οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (ΚOIΣΠΕ) είναι Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου με περιορισμένη ευθύνη των μελών τους και αποβλέπουν στην κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση και την επαγγελματική ένταξη των ατόμων με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα, συμβάλλοντας στη θεραπεία τους και στην κατά το δυνατόν οικονομική τους αυτάρκεια.

Πρόκειται για ένα πλαίσιο που προσφέρει πραγματικές συνθήκες αμειβόμενης εργασίας σ’ ένα προστατευμένο περιβάλλον. Αυτό σημαίνει ότι οι ασθενείς που εργάζονται στον ΚΟΙΣΠΕ δεν χάνουν τα επιδόματα τους, εποπτεύονται και υποστηρίζονται από επαγγελματίες ψυχικής υγείας, εκμεταλλεύονται ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης. Το αντικείμενο της εργασίας διαφέρει ανάλογα με τις ανάγκες και τις συνθήκες της τοπικής κοινότητας και αγοράς.