Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κάνει γνωστό στους παραγωγούς πατάτας του Νομού , αλλά και σε όλους τους «ερασιτέχνες καλλιεργητές» τα εξής:

Διαπιστώθηκε για πρώτη φορά στην Χώρα, ο επιβλαβής οργανισμός Synchytrium Endobioticum που προκαλεί ασθένεια γνωστή και ως «καρκίνωση της πατάτας» σε δείγμα φυτών πατάτας με κονδύλους από καλλιέργεια πατάτας στην περιοχή Δ.Δ. Περιθωρίου του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου Δράμας.

Ο επιβλαβής οργανισμός Synchytrium Endobioticum, είναι επιβλαβής οργανισμός καραντίνας και σύμφωνα με το ΠΔ 365/2002 (ΦΕΚ 307 Α΄/ 2002) σε συμμόρφωση προς την οδηγία 69/464/ΕΟΚ του συμβουλίου καθορίζοντας μέτρα εξάλειψης.

Καθώς το τελευταίο διάστημα έχουν έρθει αρκετές ποσότητες πατάτας για κατανάλωση από το Νευροκόπι Δράμας, παρά του ότι σε κάθε σακί αναγράφεται στο ταμπελάκι που φέρουν «ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΦΥΤΕΥΣΗ» υπάρχει πιθανότητα μερικοί αφελείς αλλά και ανημέρωτοι καλλιεργητές επαγγελματίες ή ερασιτέχνες να φυτέψουν βλαστημένες πατάτες από τη συγκεκριμένη περιοχή.

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας ελέγχει επισταμένως τις καλλιέργειες της πατάτας στην περιοχή και έχει λάβει μέτρα για την αποφυγή μετάδοσης των μολυσμάτων από τα προσβεβλήμένα χωράφια σε άλλα.

Επειδή όμως για τη συγκεκριμένη ασθένεια δεν υπάρχει θεραπεία αλλά μόνο η πρόληψη, παρακαλούμε θερμά όλους τους παραγωγούς αλλά και τους ερασιτέχνες να ΜΗΝ ΦΥΤΕΥΣΟΥΝ ΠΑΤΑΤΕΣ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ προς αποφυγή τυχόν μόλυνσης.