Η διοίκηση των Ελληνικών Πετρελαίων παρουσίασε την στρατηγική και τις προοπτικές του Ομίλου σε εκπροσώπους Ελλήνων θεσμικών επενδυτών, στο πλαίσιο σχετικής εκδήλωσης που διοργανώθηκε από την Eurobank EFG Equities στην Αθήνα, την Πέμπτη 26 Απριλίου 2012.

Η λειτουργία του αναβαθμισμένου διυλιστηρίου Ελευσίνας και η επίδρασή της στις ταμειακές ροές και τον εξαγωγικό προσανατολισμό του Ομίλου, η πορεία των αποκρατικοποιήσεων που αφορούν τον Όμιλο και το πρόγραμμα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας που εφαρμόζουν τα Ελληνικά Πετρέλαια αποτέλεσαν σημεία ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τους εκπροσώπους της ελληνικής επενδυτικής κοινότητας.