Προφανώς και είναι καταστροφικό για την τοπική κοινωνία το «λουκέτο» στη Μονάδα Νεογνών στα Χανιά!

Από εκεί και όμως… μέχρι την «δημοσιογραφία με την κουκούλα» απέχουμε παρασάγγας… δέκα.

Το Επίσημο Αστικό Κράτος, συνήθως όταν αντιμετωπίζει προβλήματα, διαβουλεύεται επίσημα

 και αναπτύσσει διαδικασίες μέσα σε χρόνους που απαιτούν τα θεσμικά όργανα.

Του Γ. Ουν.