«Δρομολογούνται» οι επαφές Δήμου Ηρακλείου και Υπουργείου Πολιτισμού για την Κνωσό. 

Η πρόσφατη αυτοψία στον αρχαιολογικό χώρο και στα γειτονικά μνημεία χαροποίησε τον Δήμαρχο Ηρακλείου Γιάννη Κουράκη , τα στελέχη του Υπουργείου και την Πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας «Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων – Αναπλάσεις» (ΕΑΧΑ) , καθώς η ενοποίηση τους εξετάζεται με βάση τη μελέτη ενός ευρύτερου ρυθμιστικού πλαισίου που εκπονεί η ΕΑΧΑ σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού.Τα άγνωστα στο ευρύ κοινό μνημεία, με τη μεγάλη αρχαιολογική σημασία ,που περιβάλλουν το χώρο της Κνωσού όπως η Βίλα Αριάδνη, η Βίλα Διονύσου, ο Τάφος - Ιερό, η Βασιλική Έπαυλη, η Κατοικία του Αρχιερέα, το Καραβάν Σαράϊ με τη δεδομένη χωτοταξική κατανομή δεν δημιουργούν προβλήματα στη σύνδεσή τους με τον κυρίως Αρχαιολογικό Χώρο, σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Πολιτισμού και της ΕΑΧΑ.


Μάλιστα , η ενοποίηση θα αλλάξει τη μορφή του χώρου , με ήπιες μόνο παρεμβάσεις οι οποίες θα ενδεικνύουν το χώρο για ευχάριστους περιπάτους.


Στο πλαίσιο αυτό θα μελετηθούν επίσης η Λεωφόρος Κνωσού από το ύψος του Βενιζέλειου Νοσοκομείου περίπου, ο χώρος στάθμευσης καθώς και τα μορφολογικά στοιχεία των κτιρίων που γειτονεύουν με τον Αρχαιολογικό χώρο, με στόχο την Συγκεκριμένη Τυπολογία.


Οι ενέργειες και οι παρεμβάσεις αποσκοπούν στην αναβάθμιση του χώρου, γεγονός που θα βοηθήσει αποφασιστικά την προσπάθεια ένταξης της Κνωσού στο κατάλογο των μνημείων της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς (UNESCO).

Τα πρώτα συμπεράσματα για την μελέτη τόνισε ο Δήμαρχος θα είναι στη διάθεσή του Δήμου σύντομα, όπως δεσμεύτηκαν τα αρμόδια στελέχη.