Από το νεοσυσταθέν Γραφείο Πληροφόρησης και Προώθησης της Απασχόλησης του Δήμου Χανίων γίνεται γνωστό ότι έχει προκηρυχτεί και βρίσκεται σε εξέλιξη από το Υπ. Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης και τον ΟΑΕΔ, το επιδοτούμενο πρόγραμμα «Κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων σε βασικές δεξιότητες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ)».

Δικαίωμα συμμετοχής στο εν λόγω πρόγραμμα έχουν όλοι οι άνεργοι, που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα γίνεται μέσω του διαδικτύου συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας ηλεκτρονικά τη φόρμα «Αίτηση συμμετοχής» στην ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις συμμετοχής τους έως την Παρασκευή 25 Μαΐου 2012.

Οι άνεργοι-ωφελούμενοι που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα επιλεγούν από τον ΟΑΕΔ μέσω αυτοματοποιημένης ηλεκτρονικής διαδικασίας και με συγκεκριμένα κριτήρια (ηλικία και διάρκεια ανεργίας). Στο Ν. Χανίων ο αριθμός των επωφελούμενων ανέργων – σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη/πρόσκληση (ΑΔΑ: Β4ΩΚ4691Ω2-Ρ62) – ανέρχεται σε 278 άτομα.

Καινοτομία του προγράμματος αποτελεί η χρήση για πρώτη φορά σε προγράμματα κατάρτισης ανέργων της «επιταγής κατάρτισης» (voucher), η οποία θα χορηγείται στους ανέργους από τον ΟΑΕΔ προκειμένου να καταρτιστούν σε πιστοποιημένα ΚΕΚ της επιλογής τους στο παραπάνω γνωστικό αντικείμενο. Οι άνεργοι που θα επιλεγούν από τον ΟΑΕΔ να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα:

•Θα παρακολουθήσουν 100 ώρες εκπαίδευσης στις θεματικές ενότητες: χρήση Η/Υ και διαχείριση αρχείων (Windows), επεξεργασία κειμένου (Word), υπολογιστικά φύλλα (Excel), υπηρεσίες διαδικτύου (Internet & Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο), βάσεις δεδομένων (Access), παρουσιάσεις (Power Point),

•Θα συμμετάσχουν δωρεάν σε εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεών τους από φορείς αναγνωρισμένους από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (ΕΟΠΠΕΠ),

•Θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα συνολικής αξίας 500 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί με την ολοκλήρωση της κατάρτισης και τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Πληροφόρησης και Προώθησης της Απασχόλησης του Δήμου Χανίων:

(α) στο τηλέφωνο: 28213 41766 και

(β) στο e-mail: [email protected]