Πάρτι εκατομμυρίων ευρώ αποτελεί η μεταφορά των μαθητών στα σχολεία απομακρυσμένων περιοχών. Σύμφωνα με έρευνα, ορισμένοι εκμεταλλεύτηκαν για ίδιο πλουτισμό το κοινωνικά απαραίτητο και χρήσιμο μέτρο.

Οι ελεγκτές δημόσιας διοίκησης εντόπισαν νομαρχίες που ξόδεψαν σχεδόν είκοσι χιλιάδες ευρώ μέσα σε ένα χρόνο για τη μεταφορά ενός μαθητή στο σχολείο του. Αξίζει να σημειωθεί ότι το πλαφόν είναι 500 ευρώ ανά μαθητή και το διατήρησαν μόνον πέντε νομοί.

Σύμφωνα με την έρευνα του Ινστιτούτου Μεταφορών, για τις αποκλίσεις και τα υπέρογκα κόστη των σχολικών μεταφορών, ευθύνεται μια σειρά παραγόντων, όπως η περιγραφή δρομολογίων χωρίς χιλιόμετρα, η ανεπαρκής ή ακόμα και ανύπαρκτη αντιστοίχιση αριθμού μαθητών σε δρομολόγιο και κατεύθυνση, η περιγραφή δρομολογίων χωρίς αναφορά σε σχολική μονάδα, ο αμφισβητήσιμος τρόπος με τον οποίο υπολογίζονται τα χιλιόμετρα, καθώς και το γεγονός ότι κάθε νομαρχία χρησιμοποιεί διαφορετικό τρόπο υπολογισμού του κόστους.

pathfinder.gr