Το 2011 θεωρείται μια μεταβατική περίοδος και θα πρέπει να δοθούν όλες οι επιστροφές ΦΠΑ στους αγρότες και μετά θα ακολουθήσουν οι έλεγχοι. Αυτό υποστηρίζει η ηγεσία του ΕΛΓΑ. Όμως εφιστά την προσοχή στους αγρότες ότι για το 2012 θα ακολουθηθούν όλες οι νόμιμες...

διαδικασίες και οι έλεγχοι θα προηγηθούν της καταβολής των ποσών. «Χρειάζονται έλεγχοι αν θέλουμε να λέμε ότι είμαστε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα και όχι χώρα της Βόρειας Αφρικής.


Θα πρέπει να πάψουν κάποια στιγμή να έρχονται τα καράβια στα λιμάνια και να κόβονται τιμολόγια για να γίνονται ελληνοποιήσεις αγροτικών προϊόντων», τονίζει ο Αντιπρόεδρος του ΕΛΓΑ κ. Χρήστος Χατζηαντωνίου.