Το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος» καθώς και το Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου «Βενιζέλειο - Πανάνειο» συμμετέχουν στην υλοποίηση του Προγράμματος «Διαπολιτισμική Μεσολάβηση σε επιλεγμένα νοσοκομεία της Χώρας» και έχουν ήδη τοποθετηθεί Διαπολιτισμικοί Μεσολαβητές στις υπηρεσίες του, οι οποίοι αφενός θα διευκολύνουν την πρόσβαση των μεταναστών σε υπηρεσίες υγείας και αφετέρου θα βοηθούν το αρμόδιο προσωπικό να επιτελέσει το έργο του.

Το Πρόγραμμα υλοποιείται από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, τη ΔΙΑΣΤΑΣΗ Εκπαιδευτικές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση ASANTE στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγράμματος 2010 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην Ελλάδα και αποτελεί συνέχεια του Προγράμματος που ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 2011 σε επιλεγμένα νοσοκομεία των Περιφερειών Αθήνας και Θεσσαλονίκης.

Το πρόγραμμα αφορά στην παροχή υπηρεσιών Διαπολιτισμικής Μεσολάβησης σε 25 δημόσια νοσοκομεία της χώρας με την ένταξη περισσότερων των 90 ειδικά εκπαιδευμένων Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών, οι οποίοι θα λειτουργήσουν ως δίαυλοι επικοινωνίας προσφέροντας εξειδικευμένες υπηρεσίες Διαμεσολάβησης ανάμεσα στους μετανάστες και το διοικητικό, ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των νοσοκομείων.

Ο ρόλος του Διαπολιτισμικού Μεσολαβητή έγκειται:

- στην προσέγγιση των προβλημάτων και στην ερμηνεία των πολιτιστικών ιδιαιτεροτήτων των μεταναστών σε θέματα υγείας,
- στη διευκόλυνση της επικοινωνίας στις γλώσσες καταγωγής των υπηκόων τρίτων χωρών,
- στην καλύτερη επικοινωνία του νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού με άτομα που προέρχονται από διαφορετικά κοινωνικο-πολιτιστικά πλαίσια που συμβάλει στη μείωση του απαιτούμενου χρόνου για την κατανόηση του προβλήματος υγείας που αντιμετωπίζουν,
-στην αναβάθμιση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας, συνολικά.

Η κατανόηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των ατόμων που προέρχονται από διαφορετικό πολιτιστικό περιβάλλον και ο προσανατολισμός προς αυτή την κατεύθυνση στο χώρο της υγείας, συνιστά διέξοδο για την αποτελεσματική ενσωμάτωση των υπηκόων τρίτων χωρών στην ελληνική κοινωνία.

Ακολουθεί κατάλογος των υπολοίπων νοσοκομείων της χώρας, στα οποία έχουν τοποθετηθεί και παρέχουν υπηρεσίες οι Διαπολιτισμικοί Μεσολαβητές.
ΑΘΗΝΑ
1. Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»
2. Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ»
3. Γ.Ν.Α. «ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ»
4. Γ.Ν. ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ»
5. Γ. ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»
6. Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
7. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
8. Γ.Ν. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ»
9. Γ.Ν. ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
10. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ Γ.Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»
11. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Γ.Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΧΕΠΑ»
12. Γ.Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
13. Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ «Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»
14. Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»
15. Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»
16. Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
17. Γ.Ν. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
18. Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ - ΠΑΝΑΝΕΙΟ»
19. Γ.Ν. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»
20. Γ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»
21. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
22. Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ
23. ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ
24. Γ.Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»