Έγγραφο με το οποίο ζητεί τη πραγματοποίηση έργων και τη λήψη απαραίτητων μέτρων για την εύρυθμη του λιμανιού Ρεθύμνου, απέστειλε το Επιμελητήριο Ρεθύμνης, με έγγραφό του στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ρεθύμνου. Ειδικότερα, το Επιμελητήριο Ρεθύμνης θεωρεί αναγκαία τα παρακάτω:

1.- Λήψη μέτρων και κατασκευή ή συμπλήρωση απαιτουμένων έργων για την εξάλειψη των ιδιαιτεροτήτων του λιμανιού προκειμένου να υπάρχει απρόσκοπτος ελλιμενισμός πλοίων.

2.- Δημιουργία συγχρόνων χερσαίων έργων υποδομών αναμονής για την εξυπηρέτηση των επιβατών κατά τον απόπλου και κατάπλου των πλοίων.

Αναλυτικά το έγγραφο του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης, που κοινοποιείται στον Περιφερειάρχη Κρήτης και στην Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης, αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής:

«Σύμφωνα με υπάρχουσες πληροφορίες, ένας από τους λόγους, για τους οποίους το κρουαζιερόπλοιο που κατέπλευσε το πρωί της 9ης Μαΐου 2012 στο λιμάνι του Ρεθύμνου, αγκυροβόλησε «αρόδο», ήταν και η ύπαρξη ιδιαιτεροτήτων στο λιμάνι της πόλης μας.

Σύμφωνα, επίσης, με άλλες πληροφορίες, μέχρι το τέλος της φετινής τουριστικής περιόδου έχουν προγραμματιστεί προσεγγίσεις ακόμα δεκαπέντε κρουαζιερόπλοιων.