Νέες διεθνείς διακρίσεις για το Πολυτεχνείο Κρήτης με αφορμή εργασίες Δρ. Λεωνίδα Α. Ζαμπετάκη σχετικά με τη Συναισθηματική Νοημοσύνη και τη Δημιουργικότητα.

Πιο συγκριμένα η ερευνητική εργασία με τίτλο :  Zampetakis, Leonidas, A. (2011). The Measurement of Trait Emotional Intelligence with TEIQue-SF: An Analysis Based on Unfolding Item Response Theory Models, η οποία δημοσιεύτηκε στο συλλογικό τόμο Research on Emotion in Organizations (Vol. 7, pp. 289-315), επιλέχθηκε για βράβευση με τον τίτλο της «Εξέχουσας επιστημονικής συμβολής» - Outstanding Author Contribution Award, του εκδοτικού οίκου Emerald, για το έτος 2012, στο πλαίσιο του Emerald Literati Network-Awards for Excellence.

Πρόκειται για την μεγαλύτερη επιστημονική διάκριση η οποία απονέμεται κάθε χρόνο από τον Εκδοτικό Οίκο Emerald, (ενός από τους μεγαλύτερους εκδοτικούς οίκους στον κόσμο σε όλες τις Επιστήμες), για εξέχουσες επιστημονικές εργασίες οι οποίες διακρίθηκαν κατόπιν αξιολόγησης ειδικών επιστημονικών επιτροπών για την αριστεία και την σημαντική συμβολή τους στην επιστημονική γνώση.

Στην εν λόγω εργασία, για πρώτη φορά, πραγματοποιείται ο ποσοτικός προσδιορισμός της Συναισθηματικής Νοημοσύνης των ατόμων, με τη χρήση καινοτόμων μαθηματικών μοντέλων, γνωστών ως Unfolding Item Response Theory models. H σπουδαιότητα της εργασίας έγκειται στο γεγονός ότι, η αξιόπιστη και έγκαιρη μέτρηση της Συναισθηματικής Νοημοσύνης των ανθρώπων, με τα υπάρχοντα μαθηματικά μοντέλα παρουσίαζε σημαντικά μειονεκτήματα. Με την νέα μέθοδο προσδιορισμού, που παρουσιάζεται στην εργασία,  βελτιώνεται σημαντικά η αξιοπιστία της μέτρησης και ανοίγει ο δρόμος για τη χρήση της μεθόδου σε μοντέλα αξιολόγησης προσωπικού. Τους επόμενους μήνες θα γίνει επίσημη βράβευση του κου Ζαμπετάκη, στο εξωτερικό, από το Διευθύνοντα σύμβουλο του εκδοτικού Οίκου Emerald.

Η δεύτερη ερευνητική εργασία, η οποία έγινε σε συνεργασία με τον Καθηγητή του Τμήματος ΜΠΔ του Πολυτεχνείου Κρήτης και Διευθυντή του Εργαστηρίου Διοικητικών Συστημάτων Βασίλη Σ. Μουστάκη και την Δρ. Νάνσυ Μπουραντά ερευνήτρια στο Παν/μιο Πειραιώς,  βρέθηκε στην πρώτη θέση των 25 πιο δημοφιλών επιστημονικών δημοσιεύσεων  (top 25 hottest articles) που έχουν «κατεβάσει» οι χρήστες της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων περιοδικών ScienceDirect του Εκδοτικού Οίκου Elsevier, η οποία προσφέρει πρόσβαση σε περισσότερα από 2.500 επιστημονικά περιοδικά και 11.000 βιβλία (περισσότερα από 9,5 εκατ. άρθρα/κεφάλαια).

Πιο συγκεκριμένα, η επιστημονική εργασία των Ζαμπετάκη, Μπουραντά και Μουστάκη με τίτλο “On the relationship between individual creativity and time management ” βρέθηκε στην 1η θέση της σχετικής λίστας του περιοδικού Thinking Skills and Creativity για το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 και στη 2η θέση για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011. Το συγκεκριμένο επιστημονικό περιοδικό ανήκει στην κατηγορία των περιοδικών με υψηλή διεθνή αναγνώριση, στον τομέα της Διοικητικής επιστήμης, έχοντας δείκτη απήχησης (impact factor) ίσο με 1,708. Η εν λόγω μελέτη εξετάζει τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να βελτιώσουμε τη δημιουργικότητα μας, αν διαχειριζόμαστε το χρόνο μας σωστά.

Τα αποτελέσματα της μελέτης μπορούν να συνοψισθούν ως εξής: H εφαρμογή τεχνικών διαχείρισης του χρόνου μας (time management) (για παράδειγμα χρήση λίστας προτεραιοτήτων και ο μεσοπρόθεσμος προγραμματισμός δραστηριοτήτων) επιδρούν θετικά στη δημιουργική σκέψη. Η έρευνα έχει προκαλέσει αίσθηση καθώς για πρώτη φορά τεκμηριώνεται επιστημονικά ότι η οργάνωση του χρόνου, εξοικονομεί πολύτιμους γνωστικούς πόρους για τον άνθρωπο, οι οποίοι μπορούν να ευνοήσουν τη δημιουργικότητα του.

Συνεντεύξεις για τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας και τη σημασίας του έχει δώσει ο κος Ζαμπετάκης στο γνωστό αμερικανικό περιοδικό Psychology Today καθώς και στο εξειδικευμένο ηλεκτρονικό περιοδικό  Time Management (http://www.effective-time-management-strategies.com/creativity-and-innovation.html).