Έτοιμος να επιδείξει ευελιξία στο θέμα των «πράσινων» ενισχύσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις των κρατών μελών εμφανίστηκε ο επίτροπος Ντατσιάν Τσιόλος στο Συμβούλιο υπουργών Γεωργίας που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 16 Μαΐου, στις Βρυξέλλες.

«Πρότεινα κάποιες ευέλικτες ιδέες», δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου, μετά από μια μακριά συζήτηση με τους 27. Ταυτόχρονα όμως έθεσε και τρεις «μη διαπραγματεύσιμους όρους»: τα μέτρα θα πρέπει να παραμείνουν στον Πρώτο Πυλώνα της ΚΑΠ, να εφαρμοστούν ομοιόμορφα σε όλη την Ε.Ε. (με εξαιρέσεις για τους μικροκαλλιεργητές) και σε κάθε έκταση που είναι επιλέξιμη για άμεσες ενισχύσεις.
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις προτάσεις της Κομισιόν για τη νέα ΚΑΠ, το 30% των άμεσων ενισχύσεων θα εξαρτάται από την τήρηση τριών απλών αγροπεριβαλλοντικών μέτρων: διατήρηση των μόνιμων βοσκοτόπων, διαφοροποίηση των καλλιεργειών και περιοχές οικολογικής εστίασης.

Εφόσον οι όροι αυτοί γίνουν αποδεκτοί από τα κράτη μέλη, ο Επίτροπος Τσιόλος προτείνει τις εξής συμβιβαστικές λύσεις:

- Όσον αφορά την υποχρέωση διατήρησης των μόνιμων βοσκοτόπων, θα προτείνει διεύρυνση του ορισμού τους, ώστε να περιλάβουν και ορισμένους τύπους φυτεμένων εκτάσεων ή και την αμειψισπορά που εφαρμόζουν ορισμένοι αγρότες στη γη τους, εφόσον εντάσσονται σε παραδοσιακά συστήματα αγροτικής παραγωγής.
Η υποχρέωση διατήρησης των μόνιμων βοσκοτόπων (που ορίζονται ως εκτάσεις που αποκλείονται από την εναλλαγή των καλλιεργειών για τουλάχιστον 5 έτη) μπορεί να αποτελέσει βάρος για τους αγρότες που παραδοσιακά εφαρμόζουν εναλλαγή των καλλιεργειών μεγαλύτερης διάρκειας. Για αυτό, ο επίτροπος προτείνει η διάρκεια της εναλλαγής να επεκταθεί στα 8 έτη, διάστημα πέραν του οποίου δεν θα εφαρμόζεται ο ορισμός των μόνιμων βοσκοτόπων. Σκοπός της πρότασης είναι η διατήρηση παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών.
- Όσον αφορά την υποχρέωση διαφοροποίησης των καλλιεργειών (δηλαδή να καλλιεργούνται τουλάχιστον τρία είδη σε κάθε επιλέξιμη έκταση άνω των 30 στρεμμάτων.), η Κομισιόν αρχικά είχε προτείνει να εξαιρεθούν από αυτήν οι μικρές εκμεταλλεύσεις κάτω των 30 στρεμμάτων. Όμως, όπως προέκυψε, το μέτρο θα μπορούσε να επιβαρύνει υπέρμετρα τις μικρές αγροκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Για αυτό ο επίτροπος Τσιόλος προτείνει να εξαιρεθούν οι εκμεταλλεύσεις κάτω από τα 100 στρέμματα. «Πέρα από εκεί, θα χάσουμε την αξιοπιστία μας», προειδοποίησε.
Ένα ανώτερο όριο της τάξης των 500 στρεμμάτων θα μπορούσε να εισαχθεί για τις εκμεταλλεύσεις που αποτελούνται κατά βάση από χορτολιβαδικές εκτάσεις και εκτάσεις σε αγρανάπαυση.Στο Συμβούλιο, τα περισσότερα κράτη μέλη ζήτησαν εκτός από τα τρία μέτρα που έχουν προταθεί, να υπάρχει μια προσέγγιση «a la carte», όπου το κάθε κράτος θα έχει την ευκαιρία να διαλέξει ανάλογα μέτρα. Η ακόμα πιο ευέλικτη αυτή λύση θα λάμβανε υπόψη την ποικιλομορφία της ευρωπαϊκής γεωργίας.

Τη χώρα μας στο Συμβούλιο εκπροσώπησε η Γενική Γραμματέας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Γ. Μπαζώτη, η οποία κατά την παρέμβασή της ζήτησε «απλό,  κατανοητό, εφαρμόσιμο και ελέγξιμο καθεστώς πρασινίσματος και αξίωσε την εξαίρεση των δενδρώνων από τις περιοχές οικολογικής εστίασης».  Ζήτησε το κατώφλι για την εναλλαγή καλλιεργειών να αυξηθεί από τα 3 εκτάρια στα 5 εκτάρια και οι καλλιέργειες από 3 να γίνουν 2,  ενώ για τους μόνιμους βοσκοτόπους  τόνισε ότι η χρήση τους πρέπει να ενεργοποιείται σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο και όχι ατομικό,  γιατί οι εκτάσεις είναι συνήθως ενοικιαζόμενες με ετήσια μίσθωση. Τέλος ανέφερε ότι οι κυρώσεις μη συμμόρφωσης πρέπει να είναι αναλογικές,  να περιορίζονται στην πράσινη συνιστώσα και να μην επιβαρύνουν τη βασική ενίσχυση.

Πάντως οι περιβαλλοντικές οργανώσεις ήδη έχουν εκφράσει την απογοήτευσή τους για τις συμβιβαστικές προτάσεις της Κομισιόν. «Πραγματικά είναι απογοητευτική η τροπή που παίρνουν οι διαπραγματεύσεις και μάλιστα σε τόσο πρώιμο στάδιο», σχολίασε η οργάνωση WWF.

agronews.gr