Τη δεύτερη θέση στον κατάλογο των πλέον επιβεβαρυμμένων πρωτευουσών στην Ευρώπη από άποψη ατμοσφαιρικής ρύπανσης κατέχει το Βουκουρέστι, πίσω από τη Σόφια που βρίσκεται στην πρώτη θέση, σύμφωνα με έρευνα του Κέντρου Βιώσιμων Πολιτικών Ecopolis.

Στο Βουκουρέστι γίνεται υπέρβαση του αποδεκτού ορίου ρύπανσης περίπου 92 ημέρες τον χρόνο, κατά μέσο όρο, ενώ οι σχετικοί κοινοτικοί κανονισμοί έχουν θέσει το όριο αυτό στις 35 ημέρες.

Επιπλέον, βάσει της έρευνας του Ecopolis, οι κάτοικοι του Βουκουρεστίου χρησιμοποιούν το ποδήλατο ως εναλλακτικό μέσο μεταφοράς, αντί του αυτοκινήτου, μόνο σε ποσοστό 0,7%.