Δαπάνη ύψους 1 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο του προγράμματος ενίσχυσης των μικρών νησιών του Αιγαίου, εγκρίθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το 2012.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, από το ποσό αυτό τα 547.000 ευρώ αφορούν στην εθνική συμμετοχή στο πρόγραμμα της Ε.Ε. για ενίσχυση της τοπικής παραγωγής των μικρών νησιών του Αιγαίου, συνολικού ύψους 18.857.000 ευρώ. Επίσης, 383.000 ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για την πληρωµή του ΦΠΑ που θα καταβληθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στους δικαιούχους της οικονοµικής ενίσχυσης του ειδικού καθεστώτος εφοδιασµών και τους δικαιούχους του µέτρου της τεχνικής βοήθειας του Προγράµµατος των µικρών νησιών του Αιγαίου.

Τέλος, προβλέπεται το ποσό των 70.000 ευρώ για την πληρωµή των οδοιπορικών εξόδων και εκτός έδρας αποζηµιώσεων των υπαλλήλων των Περιφερειακών υπηρεσιών, που θα διενεργήσουν τους υποχρεωτικούς από τη νοµοθεσία επιτόπιους ελέγχους.