Σε Κρήτη και Αθήνα πραγματοποιούνται, από τις 25 έως τις 27 Μάιου δωρεάν σεμινάρια για σπουδές και ευκαιρίες απασχόλησης στην Αυστραλία για διευθυντές επιχειρήσεων, νοσηλευτές, μηχανικούς αυτοκινήτων, ξυλουργούς και οικοδόμους.

Εκπρόσωποι από το Αυστραλιανό Ινστιτούτο Βιομηχανικών Σπουδών θα παρουσιάσουν τις επιλογές σπουδών στην Αυστραλία, μαζί με εκπροσώπους μετανάνστευσης – Δικηγόρος Αντιπρόσωπος από το John Christopher Joyce & Associates.

Οι παρουσιαστές του σεμιναρίου θα μπορούν να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους όλα τα σχετικά με τις οποιεσδήποτε ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την εκπλήρωση των διαδικασιών για σπουδές στην Αυστραλία.

Οι πληροφορίες αυτές θα είναι λεπτομερείς και οι σύνεδροι θα μπορόυν να κάνουν σχετικές ερωτήσεις στα θέματα που θα παρουσιαστούν.

Επίσης θα γίνει αναφορά στην αναγνώριση σπουδών που ήδη έχετε κάνει ή αναγνώριση προηγούμενης μάθησης ή και εμπειριών. Η αναγνώριση, θα δώσει την ευκαιρία στους ενδιαφερομένους να έχουν ένα επίσημο έγγραφο που, ίσως, να τους δώσει την δυνατότητα για εργασία στην Αυστραλία.

Στα σεμινάρια θα παρουσιαστούν προοπτικές να μπορέσουν οι ενδιαφερόμενοι να ακολουθήσουν διάφορους κλάδους, ή ακόμα και να συνεχίσουν τις σπουδές σε Πανεπιστημιακό επίπεδο στα δικά τους ενδιαφέροντα.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με το Ινστιτούτο για να κρατήσουν τις θέσεις γιατί θα υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων. Κάθε πρόσκληση θα είναι ονομαστική και αριθμημένη και θα εκδοθεί μόνο μετά από αίτηση του κάθε ενδιαφερομένου μέσω ημαιηλ στο [email protected] Οι κρατήσεις λήγουν στις 23 Μαίου 2012.