Ο πρόεδρος της κεντρικής Τράπεζας της Γερμανίας, Γιενς Βάιντμαν ζητεί από τους Ελληνες και από τους ευρωπαίους υπεύθυνους "να συνεννοηθούν ταχέως", για τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσει η Ελλάδα, με συνέντευξή του, που θα δημοσιευτεί στο αυριανό φύλλο της "Frankfurter Allgemeine".

Ο ίδιος υπογραμμίζει επίσης ότι "οι παρούσες αβεβαιότητες...μπορεί να οδηγήσουν σε υψηλό κίνδυνο τόσο την ΕΚΤ, όσο και τις άλλες κεντρικές τράπεζες στην Ευρώπη, που συνθέτουν το 'ευρωσύστημα".

Κατά συνέπειαν, εκτιμά ο ίδιος, "εναπόκειται τελικά στις κυβερνήσεις να αποφασίσουν, εάν οι ευρωπαίοι φορολογούμενοι πρέπει να υποστούν συμπληρωματικές θυσίες. Προσωπικά, θα θεωρήσω 'σφάλμα', να αυξηθεί ο κίνδυνος, που διατρέχει τώρα το 'ευρωσύστημα' όσον αφορά την Ελλάδα".