«Η Επιτροπή θέλει να ξαναζωντανέψει την ενταξιακή πορεία της Άγκυρας» σημειώνει δημοσίευμα του κοινοτικού δελτίου πληροφόρησης Europolitique το οποίο αναφέρεται στην επίσκεψη του αρμοδίου Επιτρόπου για θέματα διεύρυνσης Στέφαν Φουλε στην Τουρκία στις 17 Μαίου, όπου και παρουσίασε τη λεγόμενη «θετική ατζέντα» που έχει στόχο να δώσει νέα ώθηση στις σχέσεις Ε.Ε. - Τουρκίας.

«Στόχος μας είναι να διατηρήσουμε ζωντανές τις ενταξιακές συνομιλίες και να τους δώσουμε μία νέα ώθηση μετά από μία περίοδο στασιμότητας, που αποτέλεσε πηγή εκνευρισμού και για τις δύο πλευρές» δήλωσε ο Επίτροπος.

Με την καινούρια αυτή στρατηγική, η Επιτροπή θα δημιουργήσει οκτώ ομάδες εργασίας που θα ασχοληθούν με οκτώ κεφάλαια του κοινοτικού κεκτημένου.

«Με τους φίλους μας τους Τούρκους, συμφωνήσαμε να θεσμοθετήσουμε αυτές τις ομάδες εργασίας, των οποίων ο στόχος θα είναι η επιτάχυνση της υιοθέτησης από τη χώρα του κοινοτικού κεκτημένου καθώς και γενικότερα των πολιτικών και κανόνων της Ε.Ε.» εξήγησε ο Στέφαν Φουλε ενώ προσδιόρισε ότι αυτή η πρωτοβουλία δεν θα αντικαταστήσει την παρούσα διαδικασία αλλά θα της προσδώσει νέα ώθηση.

Ανάμεσα στις προτεραιότητες αυτής της νέας «θετικής ατζέντας» είναι η εναρμόνιση της τουρκικής νομοθεσίας με εκείνη της Ε.Ε., η διαβούλευση σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, όπως είναι η Συρία, η αυξημένη συνεργασία σε θέματα ενεργειακά και η διευκόλυνση της μετακίνησης των Τούρκων υπηκόων στην Ε.Ε.

Οι οκτώ ομάδες εργασίας θα επικεντρωθούν σε συγκεκριμένα κεφάλαια των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, που καλύπτουν τα ζητήματα της απονομής δικαιοσύνης και των θεμελιωδών ανθρώπινων δικαιωμάτων, τις θεωρήσεις εισόδου, την κινητικότητα των εργαζομένων και τη μετανάστευση, την ενέργεια, το εμπόριο και την τελωνειακή ένωση και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.

Η πρώτη ομάδα εργασίας σχετικά με το κεφάλαιο 23 - δικαιοσύνη και θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα- συνεδρίασε ήδη στις 17 Μαίου.