Η βελτίωση της απορροφητικότητας του ΕΣΠΑ επαναδιατυπώθηκε στη συνάντηση που είχε ο υπουργός Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Ι.Στουρνάρας με τον γενικό γραμματέα Βιομηχανίας Αλ.Φούσκα και τον ειδικό γραμματέα Ανταγωνιστικότητας Ε.Πατεράκη.

Ο υπουργός ενημερώθηκε για τις δράσεις που ετοιμάζονται και ζήτησε να μην υπάρξουν καθυστερήσεις σε εγκρίσεις και εκταμιεύσεις πόρων και να δοθεί περαιτέρω έμφαση στην ενίσχυση των επιχειρήσεων με καινοτομική δραστηριότητα.